"macroeconomics" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"macroeconomics" Lehçe çeviri

EN macroeconomics
volume_up
{isim}

macroeconomics

Lehçe' de "macroeconomics" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA new social policy has not been fully worked into the macro-economics of the European Union.
Nowa polityka społeczna nie została jeszcze w pełni wbudowana w strukturę makroekonomiczną Unii Europejskiej.
EnglishWe really need to work on our macroeconomics.
Naprawdę musimy popracować nad naszymi politykami makroekonomicznymi.
EnglishAlso, I think that, on fiscal policy and macroeconomics, we have to end the era of budget deficits.
Myślę także, że w zakresie polityki fiskalnej i makroekonomicznej musimy zakończyć erę deficytów budżetowych.
EnglishI would like to point out to you all that I am new to politics: until nine months ago, I was giving classes on macro-economics at the University of Barcelona.
Pragnę zwrócić uwagę wszystkich państwa, że jestem w polityce nowicjuszem: jeszcze dziewięć miesięcy temu prowadziłem zajęcia z makroekonomii na uniwersytecie w Barcelonie.
EnglishWe cannot speak of serious economic governance at European level and separate the macroeconomics from the microeconomics, separate the internal from the external.
Nie możemy mówić o poważnym zarządzaniu gospodarczym na szczeblu europejskim i oddzielać makroekonomii od mikroekonomii, oddzielać tego, co wewnątrz od tego, co na zewnątrz.