"mackerel" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"mackerel" Lehçe çeviri

PL

EN mackerel
volume_up
{isim}

1. Zooloji

mackerel
volume_up
makrela {diş.}
However, there are two issues I wish to raise this evening: Icesave and mackerel.
Są jednak dwie kwestie, które pragnę podjąć w naszej wieczornej debacie: Icesave i makrela.
In 2005, Iceland landed 367 tonnes of north-east Atlantic mackerel.
W roku 2005 Islandia złowiła na północnym wschodzie Atlantyku 367 ton makreli.
I am thinking in particular of mackerel and herring.
Myślę tu przede wszystkim o makreli i śledziach.

Lehçe' de "mackerel" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEgg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.
Pomiary ikry ostroboka pospolitego prowadzone są co trzy lata od 1997 roku.
EnglishAs you know, the Committee on Fisheries is concerned about the mackerel situation.
Jak Państwo wiedzą, Komisję Rybołówstwa niepokoi sytuacja dotycząca makreli.
EnglishIn economic terms, the western stock of horse mackerel is the most important in EU waters.
Zachodnie stado ostroboka pospolitego ma największe znaczenie gospodarcze dla wód UE.
EnglishIn 2005, Iceland landed 367 tonnes of north-east Atlantic mackerel.
W roku 2005 Islandia złowiła na północnym wschodzie Atlantyku 367 ton makreli.
EnglishI agree with the rapporteur as regards area access for vessels fishing horse mackerel.
Zgadzam się ze sprawozdawcą co do stref połowu dla statków odławiających ostroboka pospolitego.
EnglishI will turn now to the second report, the multiannual plan for horse mackerel.
Przejdę teraz do drugiego sprawozdania dotyczącego wieloletniego planu dotyczącego ostroboka pospolitego.
EnglishAnother question is the dispute over the size of mackerel catches.
Kolejna kwestia to spór o wielkość połowów makreli.
EnglishThe western stocks are, economically speaking, the most significant stocks of horse mackerel living in EU waters.
Zachodnie stada ostroboka to stada o największym znaczeniu gospodarczym żyjące w wodach UE.
EnglishI, too, am going to address the issue of management plans for anchovy and Atlantic horse mackerel stocks.
Ja również zamierzam się odnieść do kwestii planów zarządzania stadami sardeli i ostroboka pospolitego.
EnglishThe western stock of horse mackerel is one of the most important stocks for the fisheries sector in Europe.
Zachodnie stado ostroboka pospolitego jest jednym z najważniejszych dla sektora rybołówstwa w Europie.
EnglishMultiannual plan for the western stock of Atlantic horse mackerel and the fisheries exploiting that stock (
Plan długoterminowy dotyczący zachodniego stada ostroboka pospolitego oraz połowów eksploatujących to stado (
EnglishWestern horse mackerel is by far the most important of the three horse mackerel stocks in EU waters.
Zachodnie stado ostroboka pospolitego jest zdecydowanie najważniejsze z trzech stad ostroboka pospolitego w wodach UE.
EnglishI am thinking in particular of mackerel and herring.
Myślę tu przede wszystkim o makreli i śledziach.
EnglishWe cannot decimate this healthy mackerel stock.
Nie możemy zdziesiątkować zdrowych zasobów makreli.
EnglishThis is exactly what has happened with mackerel and, in particular, one fishing family from Northern Ireland.
Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku makreli, dotykając przede wszystkim pewną rybacką rodzinę z Irlandii Północnej.
EnglishAt the same time, what Mr Gallagher says seems to be logical, as horse mackerel is a transient species.
Jednocześnie jednak to co mówi pan poseł Gallagher wydaje się logiczne, ponieważ ostrobok zwyczajny jest gatunkiem przemieszczającym się.
EnglishAt the end of the day, no one wants to see overfishing or the collapse of mackerel stocks, which would be damaging for all sides.
Ostatecznie nikt nie chce przełowienia lub załamania się zasobów makreli, co byłoby szkodliwe dla wszystkich stron.
EnglishSome of you have mentioned mackerel.
EnglishFinally, I would like to say something about a matter that is very current: the dispute with Iceland over mackerel fishing.
Na koniec chcę zabrać głos w sprawie, która jest bardzo na czasie - mam tu na myśli spór z Islandią dotyczący połowów makreli.
EnglishThe Dutch pelagic fishing fleet is also hit by the proposed restrictions, especially on pollock, herring and mackerel.
Holenderska pelagiczna flota połowowa również odczuwa skutki projektowanych ograniczeń, zwłaszcza dotyczących rdzawca, śledzia i makreli.