"important to be able" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"important to be able" Lehçe çeviri

"important to be able" için örnek kullanımlar

Lehçe' de "important to be able" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAt the same time, it is important to be able to turn the viewpoint around.
Jednocześnie ważne jest, byśmy potrafili zmienić nasz punkt widzenia.
EnglishIt is therefore important to be able to experiment with new forms of aid.
Ważna jest zatem możliwość eksperymentowania z nowymi jej formami.
EnglishIt is extremely important to be able to obtain a European patent with a single application.
Ogromnie ważna jest możliwość uzyskania patentu europejskiego na podstawie jednego zgłoszenia.
EnglishIt is important to be able to represent your respective groups strongly.
To ważne, byśmy mogli zdecydowanie reprezentować swoje grupy.
EnglishThis is why it is so important to be able to compare occupational qualifications between different Member States.
Dlatego tak ważna jest możliwość porównywania kwalifikacji zawodowych pomiędzy różnymi państwami członkowskimi.
EnglishParticularly during economically uncertain times, it is important to be able to rely on commitments made in this regard.
Szczególnie w niepewnych ekonomicznie czasach ważne jest, by polegać na zobowiązaniach podjętych w tym zakresie.
EnglishMr President, during these times of uncertainty, it is important to be able to count on something with a reliable value: the euro.
Panie przewodniczący! W tych niepewnych czasach ważna jest możliwość liczenia na coś, co ma pewną wartość: euro.
EnglishIt is very important to be able to detect cases as soon as possible in order to prevent the spread of the disease.
Możliwość jak najszybszego wykrywania przypadków zachorowań jest niezwykle ważna, jeśli chcemy zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.
EnglishIt is very important to be able to protect both young girls and young boys against sexual crimes, sexual abuse and sexual exploitation throughout the EU.
Jest bardzo ważne, byśmy mogli chronić zarówno dziewczęta, jak i chłopców przed przestępstwami seksualnymi, nadużyciami seksualnymi oraz wykorzystywaniem seksualnym na terenie całej UE.
English. - (DE) Mr President, Commissioner, development cooperation and trade are usually the most important external forces able to contribute to a country's development.
sprawozdawca. - (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Współpraca w ramach rozwoju oraz handel są zwykle najważniejszymi czynnikami, które mogą wpłynąć na rozwój państwa.
EnglishOn the matter of the erasure of data, I also consider it very important to be able to renegotiate the five-year period, since it is really not acceptable to hold data for such a long time.
W sprawie usuwania danych podzielam pogląd, że należy renegocjować okres pięcioletni, bowiem przechowywanie danych przez tak długi czas jest naprawdę niedopuszczalne.
EnglishTo conclude, we feel it is important to be able to present to the Commission and Parliament the real difficulties that exist in complying quickly with the Court of Justice ruling.
Reasumując, naszym zdaniem ważna jest możliwość przedstawienia Komisji i Parlamentowi rzeczywistych trudności z szybkim zastosowaniem się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • important to be able

Almanca-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.