"idiosyncratic" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"idiosyncratic" Lehçe çeviri

EN idiosyncratic
volume_up
{sıfat}

idiosyncratic
volume_up
indywidualny {sıf. er.}
They make up a mix of influences as individual and idiosyncratic as the woman herself.
Wszystko to stanowi mieszaninę wpływów tak indywidualnych i specyficznych jak sama kobieta.
idiosyncratic (ayrıca: distinctive, particular, special)
volume_up
szczególny {sıf. er.}
idiosyncratic (ayrıca: distinctive, peculiar, specific)
volume_up
specyficzny {sıf. er.}
idiosyncratic (ayrıca: aberrant, awkward, eccentric, eerie)
volume_up
dziwaczny {sıf. er.}

Lehçe' de "idiosyncratic" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey make up a mix of influences as individual and idiosyncratic as the woman herself.
Wszystko to stanowi mieszaninę wpływów tak indywidualnych i specyficznych jak sama kobieta.
EnglishIt is my desire and trust that this strange, idiosyncratic British policy will prove to be as short-lived as possible.
Chciałbym i wierzę, że ta dziwna, idiosynkratyczna polityka okaże się tak krótkotrwała, jak to możliwie.
EnglishThere was no language to translate this ancient, idiosyncratic handcraft into something machine operators could produce.
Nie było języka, w którym można by przetłumaczyć to starożytne, osobliwe rzemiosło na coś, co mogłoby być produkowane przez operatorów maszyn.
EnglishPerhaps the system does not allow for the necessary economic elasticity and self-determination to enable governments to deal with idiosyncratic problems effectively, such as rates of inflation.
Być może system ten nie daje niezbędnej elastyczności gospodarczej i możliwości samostanowienia pomagającej rządom skutecznie rozwiązywać idiosynkratyczne problemy takie jak stopa inflacji.