EN

hail {isim}

volume_up
Behold, the Lord hath a mighty and strong one; as a tempest of hail, a destroying storm, as a tempest of mighty waters overflowing, will he cast down to the earth with the hand.
Oto możny i silny Pański będąc jako nawałność gradu, jako wicher wywracający, jako bystrość wód gwałtownej powodzi uderzy ją o ziemię ręką swą.
The report makes particular mention of the fact that agricultural production is vulnerable to climate phenomena such as drought, frost, hail, forest fires, floods, landslides and others.
Zwraca się w nim szczególną uwagę na fakt, że produkcja rolna jest narażona na takie zjawiska klimatyczne jak susza, mróz, grad, pożary lasów, powodzie, osuwiska i inne.

"hail" için eşanlamlılar (İngilizce):

hail

Lehçe' de "hail" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe gave over their cattle also to the hail, And their flocks to hot thunderbolts.
I podał gradowi bydło ich, a majętność ich węglu ognistemu.
EnglishAnd straightway he came to Jesus, and said, Hail, Rabbi; and kissed him.
A wnet przystąpiwszy do Jezusa, rzekł: Bądź pozdrowiony, Mistrzu
English(Laughter) You know, it's just like the hail goes out and people are ready to help.
(Śmiech) Wiecie, ktoś woła a ludzie gotowi są pomóc.
EnglishBut those who hail the imposition of national preferences as a panacea are irresponsible.
Jednakże ci, którzy nawołują do wprowadzenia jako panaceum krajowych preferencji są nieodpowiedzialni.
EnglishThis applies to all countries from which suspects hail.
Odnosi się to do wszystkich krajów, z których pochodzą podejrzani.
EnglishIn the islands I hail from, it is the main industry.
Na wyspach, z których pochodzę, to największy sektor.
EnglishAnd behold, Jesus met them, saying, All hail.
A gdy szły, aby to opowiedziały uczniom jego, oto Jezus spotkał się z niemi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione.
EnglishThis is the second Presidency, the first being Slovenia, to hail from a country that joined the European Union on 1 May 2004.
To druga po Słowenii prezydencja wywodząca się z kraju, który przystąpił do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 roku.
EnglishI hope, the next time I speak on Zimbabwe, it will be to hail Mugabe's demise and departure from office.
Mam nadzieję, że kiedy następnym razem będę wypowiadał się na temat Zimbabwe, to po to, aby obwieścić koniec Mugabe i jego odejście z urzędu.
English"Hail to the Gods of America."
EnglishBehold, to-morrow about this time I will cause it to rain a very grievous hail, such as hath not been in Egypt since the day it was founded even until now.
Zaczem wezwawszy król Egipski onych bab, mówił do nich: Czemuście to uczyniły, żeście żywo zachowały chłopiątka?
EnglishSo all hail to that.
EnglishI hail from a border area, and driving around the area for half an hour, you can face road tolls six times!
Pochodzę z obszaru nadgranicznego; podczas półgodzinnej przejażdżki samochodem po okolicy można nawet sześciokrotnie natrafić na punkty pobierania opłat drogowych!
EnglishHail to the God of America,
Englishto be hail-fellow-well-met
EnglishOr think about being in New York City and tracking down an intelligent cab on your smart phone so you don't have to wait in the cold to hail one.
Albo pomyślcie o wizycie w Nowym Jorku i wyszukujecie na smartfonie inteligentną taksówkę więc nie musicie czekać na zimnie polując na nią.
EnglishNevertheless, as Vice-President Mauro knows, I hail from a region of Italy whose history, whose raison d'être consisted of sheep and goat farming.
Niemniej jednak, jak wiceprzewodniczący Mauro wie, pochodzę z regionu Włoch, którego historia, którego raison d'ętre opiera się na hodowli owiec i kóz.
EnglishI don't know if anybody might hail from northeastern Pennsylvania, but this is where I spent my first 19 years with my little young lungs.
Nie wiem czy ktokolwiek pochodzi z północno-wschodniej Pensylwanii. ~~~ Ale to właśnie tam spędziłem pierwsze 19 lat mojego życia wraz ze swoimi małymi młodymi płucami.
EnglishI smote you with blasting and with mildew and with hail in all the work of your hands; yet ye [turned] not to me, saith Jehovah.
Od tego czasu, gdy kto przyszedł do gromady zboża, od dwudziestu korcy znalazł dziesięć; gdy przyszedł do prasy, aby naczerpał pięćdziesiąt wiader wina, znalazł tylko dwadzieścia;
EnglishAlso in the third year of his reign he sent his princes, even Ben-hail, and Obadiah, and Zechariah, and Nethanel, and Micaiah, to teach in the cities of Judah;
Potem roku trzeciego królowania swego posłał książąt swoich, Benchaila, i Obadyjasza, i Zacharyjasza, i Natanaela, i Micheasza, aby uczyli w miastach Judzkich.