"to get out" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to get out" Lehçe çeviri

PL

EN to get out
volume_up
{fiil}

to get out (ayrıca: to escape, to exit, to go out, to go outside)
Such credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
Takie kredyty mogą pomóc ludziom wyjść z kryzysu, jeśli potrafią oni to zrobić.
Mr Papandreou, the Prime Minister, has done everything in his power to get out of this difficult situation.
Premier Papandreou zrobił wszystko, co w jego mocy, by wyjść z tej trudnej sytuacji.
When the movie ended, everyone seemed very happy to get up and get out of the theatre as soon as possible.
Kiedy film się skończył, wszyscy cieszyli się, że mogą wreszcie wyjść.
to get out (ayrıca: to extract, to winkle out)
volume_up
wydostać {per. fi.}
It is ridiculously difficult to get out of this country, to escape.
Absurdalnie trudno jest się wydostać z tego kraju.
Now, finally, the door will open for them to get out.
Teraz otworzą się przed nimi wreszcie drzwi, by mogli wydostać się na zewnątrz.
He had to break off a piece to get out of Egypt recently.
Jego właściciel niedawno użył kawałka, by wydostać się z Egiptu.
to get out (ayrıca: to get off)
volume_up
wysiadać {imper. fi.} (z pojazdu)
She pulled the car over; she said, "Get out of the car."
Zatrzymała samochód i powiedziała: "Wysiadać."
And so I'd make the car stop, and I'd get out of the car and walk, and see that in fact there wasn't a hole, but it was a trick of my eye, it was a shadow, you know.
Więc każę się kierowcy zatrzymać, wysiadam i idę, i odkrywam, że w rzeczywistości nie była to dziura, ale sztuczka mojego oka, że to był, wiecie, cień.
to get out
to get out
volume_up
wygarnąć {per. fi.} (wydobyć)
to get out
volume_up
wygarniać {imper. fi.} (wydobyć)
to get out
volume_up
wynieść się {dönş. fi.} [gün. dil]
to get out (ayrıca: to go where you belong, to vamoose)
volume_up
wynosić się {dönş. fi.} [gün. dil]
to get out (ayrıca: to get oneself out)
volume_up
wybrnąć {per. fi.} [mec.]

"get out" için eşanlamlılar (İngilizce):

get out

Lehçe' de "to get out" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI think that there is only one way to get out of the crisis; there are no shortcuts.
Uważam, że jest tylko jeden sposób wyjścia z kryzysu; nie ma dróg na skróty.
EnglishAnd the result is that feeling and reality get out of whack, they get different.
W rezultacie uczucia i rzeczywistość nie równoważą się, stają się różne.
EnglishAll we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.
Wszystko, co musimy zrobić, to usunąć z drogi nasze ego, usunąć z drogi nasz egotyzm.
EnglishIt helps the airways in the lung to stay open making it easier for air to get in and out.
Umożliwia w drogach oddechowych łatwiejszy przepływ powietrza do płuc i z płuc.
EnglishHowever, we do need to ensure that the situation does not get completely out of control.
Musimy jednak uważać, aby sytuacja nie wymknęła się całkowicie spod kontroli.
EnglishWe simply need to try to define what the maximum is that we can get out of Mexico.
Po prostu musimy stwierdzić, co w najlepszym razie możemy osiągnąć na szczycie w Meksyku.
EnglishWe move forward, and we get wiped out -- I mean, wiped out immediately.
Ruszamy do przodu i zostajemy rozgromieni -- w jednej chwili dosłownie rozgromieni.
EnglishAnd therefore my challenge was to understand how can I get out the power from this pain.
I dlatego moim wyzwaniem było zrozumienie jak mogę czerpać siłę z tego bólu.
EnglishThe first step was that we managed to get Galileo financed out of the European budget.
W pierwszej fazie zdołaliśmy przeforsować finansowanie Galileo z europejskiego budżetu.
EnglishJust get out there, and whatever you're doing, do it to the best of your ability.
Po prostu idź i cokolwiek robisz zrób to na miarę swoich możliwości.
EnglishWe have to take it, and together I am sure we will get a solid partnership out of that.
Musimy z niej skorzystać i jestem pewien, że na tym gruncie nawiążemy stałą współpracę.
EnglishPublic on the web is a great setting if you're trying to get the word out about something.
Ustawienie Publiczne w internecie pozwala w łatwy sposób rozpowszechniać informacje.
EnglishGet out of the car and go stand in the parking space till I get there."
Wysiądź z samochodu, i idź stanąć tam na miejscu parkingowym do czasu, kiedy przyjadę".
EnglishIt's something like life, that once you get in it you can't get out.
Trochę jak w życiu. ~~~ Jak raz coś zaczniesz, to nie możesz się już cofnąć.
EnglishThey will bring fresh money for the Member States to get out of the crisis.
Zapewnią one państwom członkowskim nowe środki na wyjście z kryzysu.
EnglishEverything that we could get out of GenBank -- that is, the national repository of sequences.
Wszystko, co dało się znaleźć w GenBanku, czyli w narodowym banku sekwencji.
EnglishAnd these crows use sticks in the wild to get insects and whatnot out of pieces of wood.
New Caledonian crow) Na wolności wrony te wydłubują patykami owady itp. z kawałków drzew.
EnglishWhat are the affected countries doing to get themselves out of debt?
Co robią zainteresowane kraje, aby samodzielnie wydobyć się z zadłużenia?
EnglishInflated results started coming in and the mob was starting to get out of control.
Pojawiały się zmanipulowane wyniki na co tłum zareagował żywiołowo i wymykając się spod kontroli.
EnglishAnd Chicago just rolled it out to get people to sign up to shovel sidewalks when it snows.
A w Chicago właśnie zaczęli organizować ludzi do odśnieżania chodników.