EN to get lost
volume_up
{fiil}

1. genel

to get lost
volume_up
zginąć {per. fi.} [mec.]
to get lost (ayrıca: to stray)
to get lost (ayrıca: to find one’s place)
volume_up
podziewać się {dönş. fi.}
to get lost (ayrıca: to find one’s place)
volume_up
podziać się {dönş. fi.}

2. günlük dil

to get lost (ayrıca: to get gone, to take off)
volume_up
spadać {imper. fi.} [gün. dil]

Lehçe' de "to get lost" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut we could never get back what we lost in the crisis.
Nigdy jednak nie odzyskamy tego, co utraciliśmy w związku z kryzysem.
EnglishI am confident the Irish people will tell this particular circus what they told Libertas: get lost!
Jestem pewien, że obywatele Irlandii powiedzą temu cyrkowi to samo, co powiedzieli Libertas: wynoście się!
EnglishWe should not allow ourselves to get lost in debates about definitions and problems of measurement.
Nie powinniśmy pozwalać sobie na to, żeby zatracić się w dyskusjach na temat definicji i problemów z oceną.
EnglishThe latter sometimes seems to get lost in debates of this kind with all the hysteria about climate change.
Tego umiaru brakuje czasem w debatach tego rodzaju, gdy podnoszony jest alarm na temat zmiany klimatu.
EnglishThe causes of the crisis are varied and complex, although we must take care not to get lost in the finer details.
Przyczyny kryzysu są zróżnicowane i złożone, mimo to musimy dbać o to, aby nie zagubić się w szczegółach.
EnglishThey get lost on the way to where we need them in times of crisis, in order to improve things economically.
Zgubiły się gdzieś po drodze, podczas gdy potrzebujemy ich w czasach kryzysu, by poprawić sytuację gospodarczą.
EnglishThey are multinational, as I say, they are branded, they have a clear identity, so they don't get lost in a busy world.
Są wielonarodowe, mają znak rozpoznawczy, jasną tożsamość, by nie zagubić się w zatłoczonym świecie.
EnglishAnd I think often times people get lost in that.
W każdym zakątku świata, każdej sferze społeczeństwa.
EnglishIt's very dangerous to get lost in there.
EnglishGet lost until things cool off.
EnglishWithout a shared compass which will guide us through this crisis, we will unfortunately all get lost together in the fog that caused the crisis.
Bez wspólnego kompasu, który przeprowadzi nas przez kryzys, wszyscy razem, niestety, pogubimy się w tej mgle, która wywołała ten kryzys.
EnglishOther text formatting and structuring elements such as bulleted and numbered lists, tables, text columns, and footnotes or endnotes are likely to get lost.
Podczas przetwarzania dokumentu próbujemy zachować podstawowe formatowanie tekstu, takie jak pogrubienie i kursywa, typ i rozmiar czcionki oraz podziały wierszy.
EnglishI liked the fine detail it gave my work, but I wanted to make them larger -- to shift from being an object you look at to something you could get lost in.
Podobało mi się wykończenie, jakie nadawały moim pracom. ~~~ Ale chciałam je powiększyć, aby zmienić je z obiektu do patrzenia w obiekt, w którym można by się zgubić.