"gases" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"gases" Lehçe çeviri

volume_up
gases {çoğ.}
PL

EN gases
volume_up
{çoğul}

gases
volume_up
gazy {diş. çoğ.}

Lehçe' de "gases" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.
W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.
EnglishOne thing is clear, and that is that noise and exhaust gases are to the detriment of both people and nature.
Jedno jest jasne: to, że hałas i spaliny szkodzą zarówno ludziom, jak i naturze.
EnglishSo one of the things I can do is start pumping more CO2 gases into the atmosphere, and so that's what I'm doing here.
EnglishThe increasing demand for this form of energy should be covered by the latest generation of nuclear power stations that do not emit noxious gases.
Zwiększenie zapotrzebowania na tę energię powinny pokrywać najnowszej generacji elektrownie atomowe nieemitujące szkodliwych spalin.
EnglishWe know that 25 states emit 83% of the gases we need to stop and, Commissioner, Minister, a true friend is a person who asks how you are doing and also stops to listen to the answer.
Panie komisarzu, panie ministrze! Prawdziwy przyjaciel pyta "jak się masz?”, ale wcale nie słucha odpowiedzi.
EnglishIt is particularly praiseworthy in so far as this is an entirely innovative technology that is totally harmless to the environment, as the combustion gases are water.
Jest to o tyle chwalebne, że chodzi o całkiem nowatorską technologię, która jest całkowicie nieszkodliwa dla środowiska, bo spalinami jest woda.
EnglishThe guiding idea is naturally to reduce greenhouse gases and facilitate the 'decarbonisation' of the economy, as underlined in the Council conclusions of March 2007.
Przewodnią ideą jest oczywiście ograniczenie emisji dwutlenku węgla i ułatwienie "odwęglenia” gospodarki, jak podkreślono w konkluzjach Rady z marca 2007 r.