EN fulfillment
volume_up
{isim}

1. Amerikan İngilizcesi

Well, I would have said the perfect fulfillment of purpose.
Ja bym powiedział: perfekcyjne spełnienie celu.
But when it comes to fulfillment -- that's an art.
Jeśli chodzi o spełnienie się, jest to sztuka.
I właśnie tu pojawia się spełnienie.
fulfillment (ayrıca: filler, fulfilment)

"fulfillment" için eşanlamlılar (İngilizce):

fulfillment
English

Lehçe' de "fulfillment" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou won't get fulfillment from the first four.
Nie da się osiągnąć spełnienia tylko z tych czterech potrzeb.
EnglishThis includes, but is not limited to, a response to customer complaints about your coupon or fulfillment thereof.
Aby zapewnić właściwy, pozytywny odbiór kuponów przez użytkowników, wszelkie kupony dodawane do Map Google muszą zawierać:.
EnglishWe also have another problem, which is that women face harder choices between professional success and personal fulfillment.
Mamy także inny problem -- kobiety mierzą się z trudniejszymi wyborami pomiędzy sukcesem zawodowym a spełnieniem osobistym.
EnglishIt is a deep sense of serenity and fulfillment, a state that actually pervades and underlies all emotional states, and all the joys and sorrows that can come one's way.
Stanem, który leży u podstaw i przenika wszystkie stany emocjonalne, wszystkie radości i smutki, których doświadczamy.