"frontier" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"frontier" Lehçe çeviri

EN frontier
volume_up
{isim}

frontier (ayrıca: border, borderline, boundary, cut-off)
volume_up
granica {diş.}
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.
Nowa granica, o której mówię, nie niesie jednak obietnic - niesie wyzwania”.
(RO) Madam President, unfortunately, Romania has become Europe's wild frontier.
Rumunia stała się niestety dziką granicą Europy.
Is there a frontier for us of how we live together?
Czy istnieje dla nas granica tego jak żyjemy razem?
frontier
volume_up
rubież {diş.} [düz anl.]

Lehçe' de "frontier" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThose of you who know me know how passionate I am about opening the space frontier.
Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że moją wielką pasją jest poszerzanie granic kosmosu.
EnglishThere was once a time when people did bold things to open the frontier.
Był już w historii czas, kiedy ludzie bezczelnie próbowali otwierać granice.
EnglishAs you know, investment is a new frontier for the common commercial policy.
Jak wiadomo, inwestycje są nowym frontem wspólnej polityki handlowej.
EnglishOur battleships, our soldiers, are on a frontier now, almost ready to go to war with Iraq.
Nasze statki wojenne, nasi żołnierze, są teraz na granicy prawie gotowi do walki z Irakiem.
EnglishExploring at the frontier of science, at the frontier of human understanding, is mind-blowing.
Badania na pograniczach nauki i ludzkiego zrozumienia są niesamowite.
EnglishAs we are going out there and taking on a new frontier, we should be allowed to risk.
Wyruszamy za nową granicę, więc pozwólcie nam ryzykować.
English. - The Maltese Islands are the Southern frontier of the EU.
na piśmie. - Wyspy maltańskie stanowią południową granicę UE.
EnglishOne of its aims is to 'promote wholly investigator-driven or 'bottom up' frontier research'.
Jednym z jej celów jest "propagowanie w inspirowanych przez naukowców "oddolnych" badań odkrywczych”.
EnglishIn fact, I think it is a moral imperative that we open the space frontier.
EnglishCould the Commission clarify what is meant by investigator-driven or 'bottom-up' frontier research?
Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, co kryje się pod pojęciami inspirowanych przez naukowców, czy "oddolnych” badań odkrywczych?
EnglishBut the human innovation, the human problem still remains, and that's a great frontier that we have left.
EnglishAs regards North Africa, I mentioned the Presidency visits to the frontier zone due to the current situation.
Jeżeli chodzi o Północną Afrykę, wspomniałam o wizytach prezydencji w strefie przygranicznej z związku z bieżącą sytuacją.
EnglishThe Maroni line is approved by Malta, Greece and Cyprus, and by those who live near the southern frontier of our country.
Linię Maroniego popiera Malta, Grecja i Cypr oraz ci, którzy mieszkają blisko południowej granicy naszego kraju.
EnglishIn so doing, I reached a frontier of biology so strange, so rich, that it seemed as though it exists on another planet.
W ten sposób dotarłem do granicy biologii tak dziwnej i bogatej, że wydawać by się mogło, że istnieje na innej planecie.
EnglishElectronic Frontier Foundation
Fundacja na Rzecz Ograniczeń Prawnych w Elektronice
EnglishThe debate on the Google Books settlement has shown that Europe cannot afford to be left behind on the digital frontier.
Debata w sprawie ugody Google Books pokazuje, że Europa nie może pozwolić sobie na pozostawanie w tyle w tym cyfrowym wyścigu.
EnglishWe have received many more excellent proposals for fundamental frontier research than we have money to fund.
Otrzymaliśmy znacznie więcej doskonałych wniosków dotyczących fundamentalnych badań pionierskich, niż posiadamy środków na ich sfinansowanie.
EnglishIn a way, that is the story of the settling of the Americas, the supposedly inexhaustible frontier to which Europeans escaped.
W pewnym sensie, to jest historia osadnictwa w Amerykach, które wydawały się nie mieć ograniczeń, i dokąd uciekali Europejczycy.
EnglishThere will always be another frontier.
EnglishThis would also be a development for Europe's Atlantic frontier and would establish another bridge between Europe and Africa.
Byłoby to także znaczące wydarzenie na atlantyckich granicach Europy, umożliwiające stworzenie kolejnego pomostu między Europą i Afryką.