EN fly
volume_up
{isim}

1. Spor

fly
They trained the escape reflex that makes the fly jump into the air and fly away whenever you move your hand in position.
One wyćwiczyły odruch ucieczki, który sprawia, że mucha wzbija się w powietrze i odlatuje zawsze gdy ruszysz ręką.

2. diğer

fly (ayrıca: housefly)
volume_up
mucha {diş.}
(Śmiech) Wiem, jak brzmi mucha, którą boli.
He spake, and there came swarms of flies, And lice in all their borders.
Rzekł, a przyszła rozmaita mucha, i mszyce we wszystkich granicach ich.
In other words, the fly should learn from mistakes that it thought it had made but, in reality, it had not made.
Innymi słowy, mucha powinna nauczyć się z błędów, które jak będzie sądzić popełniła, choć naprawdę ich nie popełniła.
fly (ayrıca: flying)
Marzeniem ludzkości zawsze było latanie jak ptaki.
Nie pilotowanie, latanie.
In the long term, it makes no sense for us in the European Union to be flying around in 24 different types of helicopter.
Na dłuższą metę, nie ma dla nas sensu latanie w 24 różnych typach helikopterów.
fly
Rozporek na zamek czy guziki?
fly (ayrıca: flap, front, tail, shirttail)
volume_up
poła {diş.}

Lehçe' de "fly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey fly, not with rotating components, so they fly only by flapping their wings.
Latają, nie dzięki obracającym się częściom, ale dzięki uderzeniom skrzydłami.
EnglishNow, 100,000 feet, if you fly cross-country to Los Angeles, you fly 37,000 feet.
Te warunki są porównywalne do gęstości i ciśnienia panujących na Marsie.
EnglishAnd he rode upon a cherub, and did fly; Yea, he was seen upon the wings of the wind.
I jeździł na Cherubinach, i latał, i widzian jest na skrzydłach wiatrowych.
EnglishIn Lithuania, the Lithuanian airline 'FlyLAL' also filed for bankruptcy this year.
Na Litwie litewskie linie lotnicze FLyLAL również złożyły w tym roku wniosek o upadłość.
EnglishThis is a Dionaea, a Venus fly trap hunting snails -- sorry for the snail.
To jest Deonar, muchołówka polująca na ślimaki. ~~~ Przepraszam za ślimaka.
EnglishSo we set out to identify the cells in the fly's brain that played the role of the Critic.
Chcemy więc zidentyfikować komórki w mózgu muchy, które odpowiadają roli Krytyka.
EnglishSo it's a floating island with water, fresh water, that can fly from place to place.
Coś takiego może powstać kiedyś w przyszłości, z użyciem nanotechnologii.
EnglishIt seems as if the introduction of a no-fly zone has opened up a Pandora's box.
Wygląda na to, że wprowadzenie zakazu odbywania lotów spowodowało otwarcie puszki Pandory.
EnglishFour for the fly swat and the rest for the ops room and no-one stands guard.
Cztery na klapkę na muchy a reszta na pomieszczenie operacyjne i nikt nie stoi na warcie.
EnglishAnd then we'll fly in to where the very large cluster is, and you can see what it looks like.
Potem podlecimy do wielkiej gromady galaktyk, żebyście się dokładnie przyjrzeli.
EnglishNow, one of the ways you can make them not fly is with DDT. ~~~ This is a real ad.
Jednym ze sposobów sprawienia, aby nie latały są pestycydy (DDT) To jest prawdziwa reklama.
EnglishAnd in so doing, I could produce a model that would fly, stay in the air.
Budowanie samolotu z rysunków na których brałem pod uwagę prawa latania.
EnglishThis is all in 3D and of course you can fly through the cloud of points.
To wszystko jest w 3D i oczywiście można swobodnie przemieszczać się po chmurze punktów.
EnglishSince Einstein is a bird, she's very interested in things that fly.
Ponieważ Einstein jest ptakiem, jest bardzo zainteresowana wszystkim co lata.
EnglishYou can imagine yourself being a mouse or fly inside of it, looking out of its camera.
Możecie wyobrazić sobie siebie jako mysz albo jako lecących w środku patrząc przez kamerę.
EnglishWhen all the little mockingbirds fly away, they're going to sound like the last four days.
Kiedy wszystkie przedrzeźniacze odlecą, będą naśladować głosy z czterech ostatnich dni.
EnglishWho are these that fly as a cloud, and as the doves to their windows?
I rzeczesz: Którzyż to są, co się jako obłoki zlatują, i jako gołębie do okien swoich?
EnglishThis would result in massive fly-tipping and dumping of illegal waste.
Skutkiem tego byłoby masowe wyrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach.
EnglishThen there is this whole question of a no-fly zone and the role of military options.
Następnie mamy całą tę kwestię strefy zakazu lotów i roli rozwiązań o charakterze militarnym.
EnglishAnd the task was to build an ultralight indoor-flying model that is able to fly over your heads.
Mieliśmy zbudować bardzo lekki model, który potrafiłby przelecieć wam nad głowami.