"expressing" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"expressing" Lehçe çeviri

PL

EN expressing
volume_up
{sıfat}

expressing
volume_up
wyrażający {sıf. er.}
Let us remember this when expressing the satisfaction that is so widespread in this Chamber today.
I pamiętajmy o tym, wyrażając tę satysfakcję, która dzisiaj na tej sali panuje.
I should also like to welcome it by expressing our hopes.
Chciałbym też powitać ją, wyrażając nasze nadzieje.
I wish to conclude by expressing the hope that the positive expectations arising from the directive will also be met.
Pragnę zakończyć wypowiedź wyrażając nadzieję, że zostaną również spełnione pozytywne oczekiwania w stosunku do tej dyrektywy.

Lehçe' de "expressing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBy voting this way, we are also expressing our solidarity with the Ukrainian people.
Głosując w ten sposób, wyrażamy również naszą solidarność z obywatelami Ukrainy.
EnglishI am therefore expressing, on my own account, my concern about this particular problem.
Wyrażam wobec tego, we własnym imieniu, zaniepokojenie tym konkretnym problemem.
EnglishHowever, I am not expressing my personal point of view here, but that of this House.
Nie wyrażam tu jednak mojej osobistej opinii, ale opinię tego Parlamentu.
EnglishYou are now expressing an opinion on it, and you are fully entitled to do so.
W tej chwili Pani Poseł także wyraża opinię w tej sprawie i ma Pani do tego pełne prawo.
EnglishDoes it mean perhaps preventing all citizens from publicly expressing their religion?
Czy oznacza ona być może zabronienie wszystkim obywatelom publicznego wyznawania wiary?
EnglishThe current trend is to arrest people for expressing political views.
Obecnie panuje tam tendencja do aresztowania ludzi wyrażających poglądy polityczne.
EnglishWe want the EU to show leadership by expressing a clear, unequivocal political will.
Chcemy, aby UE objęła wiodącą rolę poprzez wyrażenie jasnej, jednogłośnej woli politycznej.
EnglishLet me close, however, by expressing my fury at Germany's attitude.
Na zakończenie chciałbym jednak dać wyraz mojemu gniewowi z powodu postawy Niemców.
EnglishThat is why we are expressing this criticism, as one friend to another.
Oto, dlaczego wyrażamy się krytycznie - jak przyjaciel wobec przyjaciela.
EnglishToday and tomorrow the European Parliament is expressing solidarity with the Tibetan people.
Dziś i jutro Parlament Europejski wyraża solidarność z narodem tybetańskim.
EnglishTherefore, we cannot have a written record of the thoughts we are expressing here today.
Dlatego nie udaje nam się spisać myśli, które wyrażamy tu dzisiaj. Panie komisarzu Barrot!
EnglishRB: So it's expressing its emotion through its face and the prosody in its voice.
Czy naprawdę tak myślisz? ~~~ RB: Wyraża swoje emocje za pomocą twarzy i brzmienia swojego głosu.
EnglishLet us remember this when expressing the satisfaction that is so widespread in this Chamber today.
I pamiętajmy o tym, wyrażając tę satysfakcję, która dzisiaj na tej sali panuje.
EnglishI picked two well-known examples, because they're very well-known for expressing science through art.
Wybrałem dwa przykłady, dobrze znane, bo stanowią ekspresję nauki poprzez sztukę.
EnglishFor years this Parliament has been expressing concern about the region.
Przez całe lata ten Parlament wyrażał zainteresowanie tym regionem.
EnglishI come from a country whose government was rather tardy in expressing its interest in this directive.
Pochodzę z kraju, którego rząd dość późno okazał zainteresowanie tą dyrektywą.
EnglishA private document involving a notary public may be recognised as expressing the will of the parties.
Dokument prywatny sporządzony z udziałem notariusza można uznać za wyraz woli stron.
EnglishVery little, unfortunately, apart from expressing political solidarity.
Niestety, niewielkie, poza wyrażeniem solidarności politycznej.
English. - (PL) Madam President, let me begin by expressing my thanks.
sprawozdawca. - Pani Przewodnicząca! Zacznę od podziękowań.
EnglishI would like to join many of my fellow Members in expressing my satisfaction.
Podobnie jak wielu moich kolegów posłów, cieszę się.