"erect" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"erect" Lehçe çeviri

EN erect
volume_up
{sıfat}

erect (ayrıca: common, easy, homey, humble)
volume_up
prosty {sıf. er.}
erect
volume_up
wyprostowany {sıf. er.}
erect (ayrıca: assumptive, established)
volume_up
założony {sıf. er.}
erect (ayrıca: stagnant, standing, upstanding)
volume_up
stojący {sıf. er.}
erect (ayrıca: constituted, established)
volume_up
ustanowiony {sıf. er.}

"erect" için eşanlamlılar (İngilizce):

erect

Lehçe' de "erect" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA proposal was made to erect a wall, which is why I have chosen to speak.
Padła tu propozycja zbudowania muru, dlatego też zdecydowałam się zabrać głos.
EnglishWhat obstacles can the EU erect to prevent gambling operations in Member States?
Jakie przeszkody może stworzyć UE, aby zapobiec operacjom hazardowym w państwach członkowskich?
EnglishAnd I mean, normally it kind of rolls it away, but in its erect form, that's what it looks like.
Normalnie owad to zwija, ale w swojej wyprostowanej formie, wygląda to właśnie tak.
EnglishThis is when a man cannot get, or keep a hard, erect penis suitable for sexual activity.
Jest to stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.
EnglishWe definitely do not want to erect new barriers - that is after all the main aim of Euro-Atlantic civilisation as a whole.
Z pewnością nie chcemy wznosić kolejnych przeszkód - w końcu taki jest główny cel działania całej cywilizacji w strefie euro-atlantyckiej.
EnglishI intend to erect an impressive statue of our Saviour Jesus Christ in the Romanian part of Transylvania, in the Braşov region to be exact.
Zamierzam wznieść budzącą podziw figurę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa w rumuńskiej części Siedmiogrodu, a dokładnie w regionie Braszowa.
EnglishNothing is more important that human health, and therefore we need to erect a barrier to'animal doping' motivated by monetary gain.
Nie ma nic ważniejszego od ludzkiego zdrowia i dlatego musimy przeciwdziałać podawaniu "środków dopingowych” zwierzętom z powodów wywołanych chęcią zysku.
EnglishLet us have a bit of support from the Commission on progress on that as they see the symbol that we are going to erect in the courtyard of this Parliament tomorrow.
Chcielibyśmy usłyszeć słowa poparcia od Komisji, a także zapytać się, co sądzi o symbolu, który zostanie jutro wzniesiony na dziedzińcu Parlamentu.
EnglishAs for myself, I could feel comfortable with Turkish accession when it is as easy to build a Christian church in Ankara as it is to erect a mosque in Brussels.
Ja osobiście nie mam nic przeciwko przystąpieniu Turcji, jeśli równie łatwo będzie wybudować kościół chrześcijański w Ankarze, co zbudować meczet w Brukseli.
EnglishHowever, if the profit motive leads some companies to demand of employees that they work in hazardous and insecure conditions, law makers must erect barriers against this.
Jednak gdy chęć zysku sprawia, że niektóre firmy wymagają pracy w niebezpiecznych warunkach, prawodawcy muszą wznieść bariery to uniemożliwiające.
EnglishBut also imagine if they were filled with solid bone -- our head would be dead weight, we wouldn't be able to hold it erect, we wouldn't be able to look at the world around us.
Ale wyobraźcie sobie, że gdyby wypełniała je pełna kość, nasza głowa byłaby strasznie ciężka, nie moglibyśmy trzymać jej prosto, nie moglibyśmy oglądać świata wokół nas.
EnglishEurope and the individual nations of Europe are competing with the world, and, if we erect barriers against ourselves, then we will damage our own interests and those of the people we represent.
Europa i jej poszczególne narody współzawodniczą ze światem i jeśli wzniesiemy wzajemne bariery, uderzy to w nasze interesy i interesy ludzi, których reprezentujemy.