"download" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"download" Lehçe çeviri

PL

EN download
volume_up
{isim}

1. IT

download (ayrıca: downloading)
If you see a message appear at the top of your Firefox window, follow these steps to allow downloads from Google:
Jeśli w górnej części okna przeglądarki Firefox zostanie wyświetlony komunikat, wykonaj następujące czynności, aby zezwolić na pobieranie plików z witryny Google:.
download
If you're printing from another browser like Firefox or Safari, selecting File > Print will download a PDF copy of your document which you can print.
Jeśli drukujesz w innej przeglądarce, takiej jak Firefox czy Safari, wybranie opcji Plik > Drukuj spowoduje pobranie kopii PDF dokumentu, którą można wydrukować.
download

Lehçe' de "download" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou can select one or more files or Google Docs to download to your computer:
Możesz wybrać do przesłania pojedyncze pliki lub wiele plików naraz:.
EnglishIf you're not sure about the contents of the download, click Discard instead.
Jeśli nie znasz zawartości pobieranego pliku, kliknij Odrzuć.
EnglishA PDF of your spreadsheet will download, which you can then print.
Zostanie pobrany dokument PDF z arkuszem kalkulacyjnym, który można następnie wydrukować.
EnglishYou can remove some or all your downloads from the download list maintained by Google Chrome.
Możesz usunąć niektóre lub wszystkie elementy z listy pobranych plików zapisanej w Google Chrome.
EnglishSo, he figures out a way to download himself into his environment, actually into a series of books.
Odkrywa więc sposób na zapisanie siebie samego w swoim otoczeniu, dokładniej w serii książek.
EnglishYour messages will download completely when you select your client's option to work offline.
Wiadomości będą pobierane w całości, jeśli wybierzesz w swoim kliencie opcję pracy w trybie offline.
EnglishThe image or video will download in its original file format.
Zdjęcie lub film zostanie pobrany w oryginalnym formacie pliku.
EnglishThe second question is, does the sequencing of the download matter?
Drugie: czy ma znaczenie kolejność pobierania aplikacji?
EnglishAnd when you view this image on your computer it actually is going to download and run that program.
Przy otwarciu obrazka ściągnie ten program i go uruchomi.
EnglishSo you know, you can actually download -- it's hard to remember those.
English3D printing can be also used to download spare parts from the Web.
EnglishIf you exchange or download files using these file-sharing methods, be on the lookout for malware.
Jeśli wymieniasz lub pobierasz pliki za pośrednictwem takich mechanizmów udostępniania, uważaj na złośliwe oprogramowanie.
English♫ And we download all our music ♫
♫ Wreszcie ściągniemy wszystkie dostępne pliki z muzyką, ♫
EnglishIf you're having trouble accessing your digital download, please contact the seller directly with your Google Order number.
Potwierdzenia są dostępne na telefonie komórkowym dla wszystkich kupionych towarów fizycznych i cyfrowych.
EnglishDownload banknote images (72 dpi, zipped):
EnglishIf you still decide to enable client side spam filtering, your client will download an extra copy of every message.
Jeśli zdecydujesz się jednak włączyć filtrowanie spamu w kliencie, klient będzie pobierał dodatkową kopię każdej wiadomości.
EnglishSo, download it and have fun with it.
EnglishDownload Origin for Mac to play anywhere, challenge friends, explore exciting new games, and stay connected to the Origin community.
Ponadto Origin umożliwia zapisywanie stanów gier w chmurze, dzięki czemu można kontynuować grę z dowolnego komputera.
EnglishWhen you download a document as a Microsoft Word, OpenOffice, RTF or HTML file, footnotes are displayed as endnotes.
W dokumentach pobranych w formatach programu Microsoft Word, pakietu OpenOffice oraz RTF lub HTML przypisy są wyświetlane jako indeksy.
EnglishWhen you download a document as a PDF, footnotes appear at the bottom of the page (as when printed from Google Docs).
W przypadku pobrania dokumentu w postaci pliku PDF przypisy są umieszczone u dołu strony (jak podczas drukowania w Dokumentach Google).