"defiance" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"defiance" Lehçe çeviri

EN defiance
volume_up
{isim}

defiance (ayrıca: challenge)
defiance (ayrıca: deprecation, dissent, objection, pushback)
defiance (ayrıca: contumacy, drag, pushback, resistance)
Yet, in the face of this extreme adversity, there are weak acts of defiance, and hope for freedom of speech and democracy.
Jednak mimo tylu przeciwności losu, można tu zaobserwować nieśmiały opór i nadzieję na wolność słowa i demokrację.
defiance (ayrıca: contempt, negligence, scorn)
Burma's continuing defiance of the UN and the international community must not be permitted.
Nie można pozwalać na ciągłe lekceważenie ONZ i wspólnoty międzynarodowej przez Birmę.
defiance (ayrıca: naughtiness)
defiance

"defiance" için eşanlamlılar (İngilizce):

defiance

Lehçe' de "defiance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishCyprus is still under Turkish military occupation, in defiance of international law.
Cypr wbrew prawu międzynarodowemu w dalszym ciągu pozostaje pod turecką okupacją wojskową.
EnglishThat is why he is leading the charge tonight in defiance of the committee's democratic decision.
Dlatego właśnie pełni dzisiaj dominującą rolę w obronie demokratycznej decyzji komisji.
EnglishThe right to hold meetings is being withheld from those who think differently in Russia, and defiance of the ban can lead to imprisonment.
W Rosji osoby, które myślą inaczej mają zakaz organizowania spotkań, a złamanie tego zakazu może prowadzić do kary więzienia.
EnglishThis is a defiance of democracy.
EnglishThis report remains in the tradition of this inward-looking fortress Europe, in defiance of its own interests, particularly its demographic ones.
To sprawozdanie jest zgodne z koncepcją Europy-twierdzy skoncentrowanej na sobie, wbrew własnym interesom, zwłaszcza demograficznym.
EnglishIf defiance of Strasbourg happens, then the fundamental rights safeguards in the European arrest warrant must be invoked.
Jeśli dojdzie do zlekceważenia wyroku trybunału w Strasburgu, to należy powołać się na środki zabezpieczające prawa podstawowe, przewidziane w konstrukcji europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishIf not, was it not the responsibility of the Member State to ensure that such defiance of basic regulatory requirements was discovered and dealt with?
Jeżeli nie, czy państwo członkowskie nie miało obowiązku zapewnienia, żeby takie uchybienie podstawowym wymogom prawnym zostało wykryte i doprowadzone do porządku?
EnglishIn defiance of indiscriminate criticisms from the European media and the Czech opposition, the Czechs successfully managed to finalise agreements over dozens of legislative standards.
Wbrew niewybrednej krytyce ze strony czeskich mediów i czeskiej opozycji, Czesi zdołali doprowadzić do porozumienia w sprawie dziesiątek norm legislacyjnych.
EnglishAndry Rajoelina, the strongman of the regime, prefers to organise his elections unilaterally, without consulting the Malagasy people, in defiance of the aforementioned agreements.
Andry Rajoelina, mocarz tego reżimu, wolałby zorganizować swoje wybory jednostronnie, nie konsultując się z obywatelami Madagaskaru i wbrew wspomnianym porozumieniom.
EnglishI strongly condemn the bilateral trade agreements which continue to put trade interests before health, in defiance of an agreement signed with the World Trade Organisation.
Zdecydowanie potępiam dwustronne umowy handlowe, w których górę nad zdrowiem biorą interesy handlowe, co jest sprzeczne z porozumieniem podpisanym ze Światową Organizacją Handlu.
EnglishShe wrote this poem when she was 18 years old in 1888, and I look at it as kind of a very sweet feminist manifesto tinged with a little bit of defiance and a little bit of resignation and regret.
Napisała ten wiersz, gdy miała 18 lat, w 1888 roku, i wydaje mi się być słodkim feministycznym manifestem z odrobiną przekory i odrobiną rezygnacji i żalu.