"conquered" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"conquered" Lehçe çeviri

EN conquered
volume_up
{sıfat}

conquered (ayrıca: taken over)
volume_up
zdobyty {sıf. er.}
conquered (ayrıca: bruised)
volume_up
podbity {sıf. er.}
In a bloodstained continent, these people alone were never conquered by the Spanish.
Na splamionym krwią kontynencie, lud ten jako jedyny nigdy nie został podbity przez Hiszpanów.
The country was conquered by the Spanish in 1521, after they had overcome the strong resistance of the local population by force.
Filipiny to kraj o bogatej, lecz nieciekawej historii, podbity przez Hiszpanów w 1521 roku po stłumieniu silnego oporu miejscowej ludności.

Lehçe' de "conquered" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt was to be conquered and mastered like the Earth herself.
Miało być podbijane i opanowywane jak sama Ziemia.
EnglishHe emphasised that Africa 'could not remain a hunting ground or become a new territory to be conquered'.
Podkreślił, że Afryka "nie może pozostać miejscem łowów lub stać się nowym terytorium, która ma zostać podbite”.
EnglishWe have done so not because we have been conquered or occupied, but rather because we are free to do so.
Zrobiliśmy to nie dlatego, że zostaliśmy podbici lub jesteśmy okupowani, ale dlatego, że mamy wolność, by tak uczynić.
EnglishThey have not conquered cancer, but a great many medicines and a great many therapies have emerged as a result.
Nie udało się zwalczyć nowotworów, ale w wyniku realizacji tego projektu powstało wiele nowych leków i bardzo wiele nowych terapii.
EnglishBharat also conquered the world.
EnglishColonies were once conquered.
EnglishSome 100 000 women from conquered countries in the Far East were forced into sexual slavery by the Imperial Armed Forces of Japan.
Około 100 tysięcy kobiet z krajów podbitych na Dalekim Wschodzie zostało przez cesarskie siły zbrojne Japonii zmuszone do niewolnictwa seksualnego.
EnglishThey are the successor states to the colonies of the European countries, areas that were conquered in centuries past in order to get hold of raw materials cheaply.
Są to następcy dawnych kolonii państw europejskich, obszary podbite przed wiekami w celu taniego zdobywania surowców naturalnych.
EnglishIn a cruel reversal, after we had almost conquered smallpox -- and this is what you must learn as a social entrepreneur, the realm of the final inch.
Okrutny powrot nastapil, po tym jak juz prawie pokonalismy ospe - i tego musimy sie nauczyć jako przedsiębiorcy społeczni, królestwa ostatniego cala.
EnglishThe new Member States, which should have the opportunity to catch up with the rest of the Community in economic terms, are being treated by the Commission as conquered territory.
Nowe kraje członkowskie, które powinny mieć szansę dogonić gospodarczo pozostałą część Wspólnoty, są przez Komisję traktowane jak terytorium zdobyczne.
EnglishI am in favour of my country participating in the European Community, but I oppose, and protest against, Poland being treated like conquered territory from an economic standpoint.
Jestem za uczestnictwem mojego kraju we Wspólnocie Europejskiej, ale jestem przeciwny i protestuję, aby Polskę traktować pod względem gospodarczym jak terytorium zdobyczne.
EnglishHowever, when it comes to political will, and at times this is conquered thanks to the European Parliament, which has no international policy-making powers, we are able to make significant progress.
Jednak jeżeli w prawie chęci politycznych, które nie mają międzynarodowej mocy decyzyjnej i czasem zostają ujarzmione przez Parlament Europejski, możemy poczynić znaczne postępy.