EN to come round
volume_up
{fiil}

1. Britanya İngilizcesi

to come round (ayrıca: to come around)

2. "steward, waitress", Britanya İngilizcesi

to come round (ayrıca: to cross, to come around)
volume_up
przejść {per. fi.}
to come round (ayrıca: to come, to come around)
volume_up
przechodzić {imper. fi.}
to come round (ayrıca: to circulate, to cruise, to revolve, to come around)
volume_up
krążyć {imper. fi.}

3. "visit", Britanya İngilizcesi

to come round (ayrıca: to drop by, to pop in, to pop over, to pop round)
volume_up
wpadać {imper. fi.} [gün. dil]
to come round (ayrıca: to come around)
volume_up
wpaść {per. fi.} [gün. dil]
to come round (ayrıca: to come around)
volume_up
zajść {per. fi.} [gün. dil]
to come round (ayrıca: to come around)
volume_up
zachodzić {imper. fi.} [gün. dil]

4. "to doing sth", Britanya İngilizcesi

to come round (ayrıca: to come around)
volume_up
zabrać się {dön. per. fi.} (do robienia czegoś)

5. "event", Britanya İngilizcesi

to come round (ayrıca: to approach, to arrive, to come near, to come around)
volume_up
nadejść {per. fi.}
to come round (ayrıca: to approach, to come near, to come around)
volume_up
nadchodzić {imper. fi.}

6. "change one’s mind", Britanya İngilizcesi

to come round (ayrıca: to change one's mind, to come around)
to come round (ayrıca: to come around)

7. "make a detour", Britanya İngilizcesi

to come round (ayrıca: to come around)
to come round (ayrıca: to come around)
to come round (ayrıca: to come around)
to come round (ayrıca: to come around)

8. Doğa bilimleri, Britanya İngilizcesi

to come round (ayrıca: to come around)
to come round (ayrıca: to come around)
to come round (ayrıca: to come around)
to come round (ayrıca: to come around)
volume_up
zmieniać kurs {imper. fi.}

Lehçe' de "to come round" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd then I encouraged the ants to come 'round by putting sugar and things like that.
I zachęcałem mrówki, żeby na nie weszły, kładąc np. cukier.
EnglishI cordially invite them to come round our table and to say why our report is dangerous.
Serdecznie zachęcam Grupę Zielonych, by spotkała się z nami i określiła, dlaczego postrzega nasze sprawozdanie jako zagrożenie.
EnglishWe have, however, come round to the common position.
Udało się nam jednak wypracować wspólne stanowisko.
EnglishHaste ye, and come, all ye nations round about, and gather yourselves together: thither cause thy mighty ones to come down, O Jehovah.
Zgromadźcie się, a zbieżcie się wszystkie narody okoliczne, zbierzcie się; spraw to, o Panie
Englishadd ye year to year; let the feasts come round:.
EnglishThou art filled with shame, and not glory: drink thou also, and be as one uncircumcised; the cup of Jehovah's right hand shall come round unto thee, and foul shame shall be upon thy glory.
Nasycisz się hańby dla sławy; pić będziesz i ty, a obnażony będziesz; obróci się do ciebie kielich prawicy Pańskiej, i zwrócenie sromotne przyjdzie na sławę twoję.