EN to come around
volume_up
{fiil}

1. Amerikan İngilizcesi

to come around (ayrıca: to come round)

2. "steward, waitress", Amerikan İngilizcesi

to come around (ayrıca: to cross, to come round)
volume_up
przejść {per. fi.}
to come around (ayrıca: to come, to come round)
volume_up
przechodzić {imper. fi.}
to come around (ayrıca: to circulate, to cruise, to revolve, to come round)
volume_up
krążyć {imper. fi.}

3. "visit", Amerikan İngilizcesi

to come around (ayrıca: to drop by, to pop in, to pop over, to pop round)
volume_up
wpadać {imper. fi.} [gün. dil]
to come around (ayrıca: to come round)
volume_up
wpaść {per. fi.} [gün. dil]
to come around (ayrıca: to come round)
volume_up
zajść {per. fi.} [gün. dil]
to come around (ayrıca: to come round)
volume_up
zachodzić {imper. fi.} [gün. dil]

4. "to doing sth", Amerikan İngilizcesi

to come around (ayrıca: to come round)
volume_up
zabrać się {dön. per. fi.} (do robienia czegoś)

5. "event", Amerikan İngilizcesi

to come around (ayrıca: to approach, to arrive, to come near, to come round)
volume_up
nadejść {per. fi.}
Wiem, że rok 2018 i tak kiedyś nadejdzie.
to come around (ayrıca: to approach, to come near, to come round)
volume_up
nadchodzić {imper. fi.}

6. "change one’s mind", Amerikan İngilizcesi

to come around (ayrıca: to change one's mind, to come round)
to come around (ayrıca: to come round)

7. "make a detour", Amerikan İngilizcesi

to come around (ayrıca: to come round)
to come around (ayrıca: to come round)
to come around (ayrıca: to come round)
to come around (ayrıca: to come round)

8. Doğa bilimleri, Amerikan İngilizcesi

to come around (ayrıca: to come round)
to come around (ayrıca: to come round)
to come around (ayrıca: to come round)
to come around (ayrıca: to come round)
volume_up
zmieniać kurs {imper. fi.}

Lehçe' de "to come around" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd as you come around the banks in these valleys, the forces can get up to two Gs.
Przy lataniu wzdłuż brzegów dolin, siły bezwładności mogą osiągnąć nawet 2g.
EnglishSo we come around the cove in our little Zodiac boat, and there's this monstrous leopard seal.
Podpływamy do zatoczki w nadmuchiwanym pontonie, a tam ogromny lampart morski.
EnglishWatch the leg come around, and you'll see it grab on right there.
Obserwujcie krążącą nogę, i zobaczycie że zahacza się właśnie dzięki nim.
EnglishAnd it means that you now eat products, which can come from all around the world.
Dzięki temu możemy jeść produkty z każdego zakątka ziemi.
EnglishIf you come snooping around my office... it could make me look unstable and it could hurt me.
Jakbyście zaczęli węszyć wokół mojego biura...... to może wyglądać jakby było coś ze mną nie tak.
EnglishYou don't like to be surprised by people who come around the corner.
Nie lubi się ludzi, którzy zaskakują cię zza rogu.
EnglishAnd people used to come from miles around to swim in the lake.
Ludzie przyjeżdżali tam z daleka, żeby sobie popływać.
EnglishI know that 2018 will eventually come around.
EnglishIt does all come around.
English. ~~~ But eventually they did come around.
Joseph Lister był największym orędownikiem odkażania i sterylności, mimo sceptycznych opinii grona chirurgów, którzy ostatecznie zmienili zdanie.
EnglishIn a single cubic foot of this material -- about what would come around your computer or large television -- you have the same energy content of about a liter and a half of petrol.
Jedna stopa kwadratowa, tyle co opakowanie telewizora, zawiera tyle samo energii, co około półtora litra benzyny.
EnglishAnd as I grew up, I heard so much knowledge and so many insights and so much wisdom come out around this table, I began to call it the wisdom table.
I kiedy dorastałam, słyszałam tyle (bogactwa) wiedzy wnikliwych uwag, tyle mądrości wychodziło za tego stołu, że zaczęłam go nazywać stołem mądrości.
EnglishThe lawyers and the judges would travel from one county courthouse to the other, and when anyone was knowing Lincoln was in town, they would come from miles around to listen to him tell stories.
Prawnicy i sędziowei podróżowali od jednego sądu okręgowego do drugiego i kiedy tylko dowiadywali się, że Lincoln jest w mieście, przybywali i z dalekich stron, aby posłuchać jego historii.