EN check
volume_up
{isim}

1. genel

check (ayrıca: cheque, bank check)
volume_up
czek {er.}
It's easy to see Leroy getting the check, right?
łatwo jest wyobrazić sobie że to Leroy dostaje czek, prawda?
So I showed up with the desire to just write a check, and instead, I wrote a check that I had no freaking idea how I was going to cash.
Pokazałem się z zamiarem wystawienia czeku, a zamiast tego napisałem czek, którego nie wiedziałem jak pokryję.
Here I am in Oslo in Norway, getting a nice, fat check; singing in Hong Kong, trying to get people to raise money.
W Oslo, w Norwegii, dostałam ten pokaźny czek, w Hong Kongu zbierałam fundusze na koncercie.
check (ayrıca: espalier, grate, grating, grid)
volume_up
krata {diş.}
check (ayrıca: tick, checkmark)
volume_up
fajka {diş.} (symbol)
check (ayrıca: tick, checkmark)
volume_up
ptaszek {er.} (symbol)
check (ayrıca: tick, checkmark)
volume_up
haczyk {er.} (symbol)

2. "fabric"

check
volume_up
pepitka {diş.} (materiał)
check
volume_up
pepita {diş.} (materiał)

Lehçe' de "check" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSubject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
Dotyczy: proponowanego zwiększenia modulacji w kontekście oceny funkcjonowania WPR
EnglishYou should check with your/your child’s doctor or pharmacist if you are not sure.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishYou should check with your doctor or pharmacist if you are not sure about this.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishThey inspect it, they check it for cracks, for drill damage, for spalls, for chips.
Dokonują inspekcji, sprawdzają pęknięcia, zniszczenia wiertła, odpryski, odłamki.
EnglishYes, yes, we are definitely going to check all of the language versions, Mrs Pack.
Tak, tak, zdecydowanie sprawdzimy wszystkie wersje językowe, pani poseł Pack.
EnglishYour doctor will check that your haemoglobin does not exceed a certain level.
Lekarz sprawdzi, czy stężenie hemoglobiny nie przekracza określonego poziomu.
EnglishYou should always check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
EnglishThe Commission makes the final check on the admissibility of a citizens' initiative.
Komisja przeprowadza ostateczną kontrolę dopuszczalności inicjatywy obywatelskiej.
EnglishCheck with your doctor or pharmacist about proper disposal of the container.
Należy ustalić z lekarzem bądź farmaceutą odpowiedni sposób pozbycia się pojemnika.
EnglishTracleer also causes changes in the results of tests carried out to check liver function.
Preparat Tracleer powoduje także zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby.
EnglishYour doctor will check the amount of iron in your blood before and during MIRCERA
Przed rozpoczęciem stosowania leku MIRCERA oraz w jego trakcie lekarz będzie kontrolował
EnglishHowever, you are entitled to check and, of course, to make a complaint.
Ma Pani jednak możliwość sprawdzenia, czy tak faktycznie było i złożenia skargi.
EnglishHow can we trust the UN and the first countries of asylum to organise such a check?
Jak mamy ufać, że ONZ i kraje pierwszego azylu zorganizują taką kontrolę?
EnglishThis relates to the internal market check, which we feel is rather one-sided.
Chodzi o kontrolę rynku wewnętrznego, która w naszym odczuciu jest raczej jednostronna.
EnglishBut I think we should also just check the numbers, take a reality check here.
Ale sądzę, że powinniśmy także przyjrzeć się liczbom, spojrzeć na realia.
EnglishIf you can't find the confirmation email, check your email's junk mail or spam folder.
Jeśli nie możesz znaleźć tej wiadomości, sprawdź folder wiadomości-śmieci lub spamu.
English(DE) Mr President, the environmental policy of the EU is facing a reality check.
(DE) Panie przewodniczący! Polityka UE w obszarze środowiska jest weryfikowana w praktyce.
EnglishPlease check with your doctor or pharmacist if you have any questions.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
EnglishYou should check with your doctor 186 or pharmacist if you are not sure.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishBecause, let's face it, every time a guy meets a girl... he wants to check out her breasts.
Ponieważ, za każdym razem, kiedy facet spotyka kobietę... gapi się na jej biust.