"chase" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"chase" Lehçe çeviri

EN chase
volume_up
{isim}

1. genel

chase (ayrıca: pursuit)
And we got so overheated in the chase that we had to take off that fur coat and throw it away.
I tak zgrzaliśmy się w tym pościgu, że musieliśmy zrzucić futra.
chase (ayrıca: rush)
volume_up
gonitwa {diş.}
Do we want to chase the rabbit or actually catch it?
Czy strategia lizbońska ma być taką gonitwą za króliczkiem, czy my chcemy króliczka gonić, czy go jednak złapać?
chase (ayrıca: hunt, manhunt, round-up, roundup)
volume_up
obława {diş.}
chase (ayrıca: pursuit, quest)
volume_up
pogoń {diş.}
You can't be hauling all your crap around, trying to chase the antelope.
Nie mogli brać wszystkiego ze sobą w pogoń.
They feel alone in these problems, with their leaders chasing the Lisbon phantom.
Czują się osamotnieni z tymi problemami, gdyż ich przywódców zajmuje pogoń za lizbońskim upiorem.
It does this in a couple of ways -- chasing productivity, which drives down prices and encourages us to buy more stuff.
Osiąga to na parę sposobów -- pogoń za wydajnością, która powoduje obniżkę cen i zachęca nas abyśmy kupowali więcej rzeczy.

2. "race", mecazi

chase (ayrıca: competition, contention, rivalry)

"chase" için eşanlamlılar (İngilizce):

chase

Lehçe' de "chase" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTerrors shall make him afraid on every side, And shall chase him at his heels.
Zewsząd go straszyć będą strachy, a nacierać będą na nogi jego.
EnglishAnd we got so overheated in the chase that we had to take off that fur coat and throw it away.
I tak zgrzaliśmy się w tym pościgu, że musieliśmy zrzucić futra.
EnglishSo here, we have a young female and a male engaged in a chase game.
Widać młode, samca i samicę. ~~~ Bawią się w berka.
EnglishTerrors are turned upon me; They chase mine honor as the wind; And my welfare is passed away as a cloud.
Obróciły się przeciwko mnie strachy, jako wiatr ściągają duszę moję; bo jako obłok przemija zdrowie moje.
EnglishWe get one child like that about every classroom of 30 kids who will actually cut straight to the chase.
Średnio jeden na 30 uczniów od razu trafia w sedno.
EnglishThe biggest one was in 1975 by Chase Econometrics.
W 1975 Chase Econometrics wykazała, że na każdy wydany na Apolla dolar, do gospodarki USA powróciło 14.
EnglishOne man of you shall chase a thousand; for Jehovah your God, he it is that fighteth for you, as he spake unto you.
Tak mąż jeden z was będzie uganiał tysiąc; albowiem Pan, Bóg wasz, on walczy za wami, jako wam obiecał.
EnglishWill you chase up the other 23 Member States?
Czy będzie pan ścigał pozostałe 23 państwa członkowskie?
EnglishWe had to get up on our legs to peer over the tall grass, or to chase after animals, or to free our hands for weapons.
Wyprostowaliśmy się, by spojrzeć nad linią traw, ścigać zwierzynę, lub zwolnić dłonie, by trzymać broń.
EnglishHow should one chase a thousand, And two put ten thousand to flight, Except their Rock had sold them, And Jehovah had delivered them up?
Jakoby uganiał jeden z nich tysiąc, a dwaj goniliby dziesięć tysięcy
EnglishIt's been quite a chase all these years, huh?
EnglishThey were able to chase off one of the poachers and recover this ivory, because they couldn't leave it there, because it's still valuable.
Nie mogli jej tam zostawić. ~~~ ponieważ była ciągle cenna.
EnglishAnd they didn't just all chase Jeeps around.
EnglishThey also gave us a way to run power and rewire the trailer without tearing out the skin, so they function as an electrical chase.
Dzięki temu dało się także doprowadzić prąd i zmienić okablowanie przyczepy bez usuwania powłok więc działają jak skrzynka elektryczna.
EnglishDo I have a chase boat?
EnglishAnd five of you shall chase a hundred, and a hundred of you shall chase ten thousand; and your enemies shall fall before you by the sword.
Potem porządnie włożą synowie Aaronowi, kapłani, one sztuki, głowę, i tłustość, na drwa, które są na ogniu, który jest na ołtarzu.
EnglishI think we can do that in Cambridge," brought it to Cambridge and they started -- two women -- Robin Chase being the other person who started it.
Myślę, że możemy zrobić to w Cabridge", wróciła do Cambridge i zaczęły -- dwie kobiety -- Robin Chase była drugą z założycielek.
Englishto be on a wild goose chase
EnglishTime to chase them.
Englishto cut to the chase