"to carry up" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to carry up" Lehçe çeviri

EN to carry up
volume_up
{fiil}

Lehçe' de "to carry up" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo I would sit there with a lawn chair and just carry up all the people who didn't have caddies.
Siedziałem tam na składanym krzesełku i pomagałem graczom, którym nikt nie nosił kijów.
EnglishI would carry their golf bags up to the top, and they'd pay me a dollar.
Wnosiłem im torby na szczyt, i dostawałem dolara.
EnglishThere is, therefore, a European model, and we should be proud of it, we should assert it, carry it, take it up, defend it and protect it.
Istnieje zatem model europejski i powinniśmy być z niego dumni, powinniśmy go manifestować, nieść go, dzierżyć, bronić i chronić.
EnglishWe offered 10 million dollars in cash for the first reusable ship, carry three people up to 100 kilometers, come back down, and within two weeks, make the trip again.
10 mln dolarów za pojazd wielokrotnego użytku, który wyniesie 3 pasażerów na 100 km, wróci, i za 2 tygodnie ponowi podróż.
Englishand we will cut wood out of Lebanon, as much as thou shalt need; and we will bring it to thee in floats by sea to Joppa; and thou shalt carry it up to Jerusalem.
A my nawycinamy drzewa z Libanu, ileć go będzie potrzeba, i spuścimyć na tratwach po morzu do Joppy, a ty je każesz zwieść do Jeruzalemu.
EnglishI also think that the European Institute for Gender Equality which is being set up should carry out research into how equality is affected by this type of advertising.
Uważam także, że ustanawiany Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn powinien przeprowadzić badanie dotyczące sposobu, w jaki tego typu reklamy wpływają na równość.
EnglishA centre needs to be set up to carry out suitable monitoring, regardless of the cost, in order to give those involved, companies and passengers the opportunity to take the necessary measures.
Konieczne jest ustanowienie centrum prowadzącego odpowiedni monitoring, bez względu na koszty, aby dać zainteresowanym - przedsiębiorstwom i pasażerom - szansę podjęcia odpowiednich działań.