"car" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"car" Lehçe çeviri

volume_up
car {isim}
volume_up
Car {isim}
PL
PL

"car" İngilizce çeviri

EN car
volume_up
{isim}

1. genel

car (ayrıca: automobile)
This is the fastest street-legal car in the world and the most expensive production car.
To najszybszy samochód, mogący jeździć po ulicach i najdroższy samochód seryjny.
And if I need you to sell your car to help me, you will sell your goddamn car!
I jeśli potrzebuję żebyś sprzedał samochód aby mi pomóc, sprzedasz swój pierdolony samochód!
The "intelligent car" initiative is not merely about technical solutions.
W inicjatywie "Inteligentny samochód” nie chodzi wyłącznie o rozwiązaniach techniczne.
car (ayrıca: automobile, auto)
volume_up
auto {nö.}
The car swerves to avoid it, and therefore doesn't get into an accident.
Auto skręca żeby ich uniknąć i w ten sposób nie powoduje wypadku.
These guys make the loudest car stereo in the world.
Ci ludzie stworzyli najgłośniejsze auto na świecie.
Business class morality is, don't bomb Japan -- they built my car.
Moralność klasy biznes to: nie bombardujmy Japonii - oni złożyli moje auto.
car (ayrıca: cart, waggon, wagon)
volume_up
wóz {er.}
Przyślę tam wóz patrolowy.
So the answer to more cars is simply not to have more roads. ~~~ When America began moving west, we didn't add more wagon trains, we built railroads.
Kiedy Ameryka wyruszyła na Zachód, to nie dodawaliśmy więcej wozów, ale zbudowaliśmy kolej.
Less than two weeks ago, nine people were burnt alive in the sleeping car on the Sofia - Kardam train.
Niecałe dwa tygodnie temu dziewięć osób spłonęło żywcem w wagonie sypialnym w pociągu relacji Sofia - Kardam.
We are not talking about the chef in the restaurant car but about railway personnel such as conductors and others who are responsible for passenger safety.
Nie mówimy o szefie wagonu restauracyjnego, ale o personelu kolejowym, takim jak konduktorzy i inne osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo pasażerów.

2. Britanya İngilizcesi

"car" için eşanlamlılar (İngilizce):

car

"car" için eşanlamlılar (Lehçe):

car

Lehçe' de "car" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI can hear them sing the sounds of the car alarms like they were songs of spring.
Słyszę je śpiewające dźwięki alarmów samochodowych jakby to były wiosenne piosenki.
English- (NL) The car industry is a very important sector for employment in Belgium.
- (NL) Przemysł samochodowy jest bardzo ważnym sektorem dla zatrudnienia w Belgii.
EnglishFor example, in Lithuania around 50% of all car journeys are less than a kilometre.
Na przykład na Litwie około 50% przejazdów samochodem jest krótszych niż kilometr.
EnglishIt is not so far from Luxembourg and they can travel by car without any problem.
Nie jesteśmy daleko od Luksemburga i można tu bez trudu dotrzeć samochodem.
EnglishThat, however, is not a solution to VW's problems or those of other car factories.
Nie jest to jednak sposób na rozwiązanie problemów VW lub innych fabryk samochodów.
EnglishThe car manufacturing industry is one of the driving forces of the European economy.
Przemysł samochodowy jest jednym z czynników napędzających europejską gospodarkę.
EnglishI grew up with a radio in a car. ~~~ But now that's evolved into something else.
Dorastałem z radiem samochodowym teraz rozwinęło się coś zupełnie innego.
English. ~~~ And some of it will go back to the car maker.
Znamy ten system, jak w komórkach - dopłacają do samochodu, płaci się za kilometry.
EnglishThe car industry has had plenty of time to reduce the level of CO2 emissions.
Przemysł samochodowy miał bardzo dużo czasu na redukcję poziomu emisji CO2.
EnglishIt is clear, too, that car manufacturers will not be able to do that alone.
Jasne jest także to, że producenci samochodów nie będą w stanie sami tego osiągnąć.
EnglishOne person walks into a car lot, and they're thinking about buying this Toyota Yaris.
Jedna osoba przychodzi do salonu samochodowego i myśli nad zakupem tej Toyoty Yaris.
EnglishThat is why it also makes a difference whether I drive a large car or a small car.
Z tego samego powodu inaczej jest, jeśli jeżdżę dużym i małym samochodem.
EnglishThis poses a challenge not only to car manufacturers but to all stakeholders.
Jest to wyzwanie nie tylko dla producentów, ale dla wszystkich zainteresowanych stron.
EnglishIt will give a boost to the car industry at what is a very difficult time.
Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.
EnglishAnd I'm not talking about losing diversity in the same way that you lose your car keys.
Nie chodzi o utratę bioróżnorodności w takim sensie, jak zgubienie kluczyków.
EnglishThe financial crisis has therefore hit car manufacturing particularly hard.
Kryzys finansowy uderzył więc szczególnie ciężko w producentów samochodów.
EnglishWe all know that the car industry is having some serious financial problems.
Wszyscy wiemy, że przemysł samochodowy boryka się z poważnymi problemami.
EnglishFor example, we must eat less meat and we must travel less by car and aeroplane.
Powinniśmy, na przykład, jeść mniej mięsa i mniej podróżować samochodem i latać samolotami.
EnglishI do not know if the intelligent car will need enormous promotion and advertising.
Nie wiem, czy inteligentne samochody będą wymagały wielkiej handlowej promocji i reklamy.
EnglishAnd the other remarkable thing is it's, I think, the highest status of car ownership.
Inna rzecz godna uwagi to, że jak sądzę, jest to najwyższa forma posiadania samochodu.