"call-out" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"call-out" Lehçe çeviri

EN call-out
volume_up
{isim}

Lehçe' de "call-out" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo, starting with your seven-digit number, call out any six of them please.
Zaczniemy od Pani siedmiocyfrowej liczby. ~~~ Proszę podać dowolne sześć cyfr.
EnglishCall out a single digit -- that will be the five-digit number that I will try to square.
Wasze pięć cyfr razem stworzy liczbę, którą ja postaram się podnieść do kwadratu.
EnglishYou've got a seven-digit number -- call out any six of them loud and clear.
Dobrze. ~~~ Pan ma siedmiocyfrową liczbę -- proszę podać jasno i wyraźnie dowolne sześć z nich.
EnglishSo in baking we call it scaling -- weighing out the ingredients.
W pieczeniu nazywamy to ważeniem – odmierzaniem wszystkich składników.
EnglishDon't worry, I'm not going to call anyone in particular out on any aspects of your own mistakes.
Nie martwcie się, nie zamierzam wypominać nikomu konkretnemu przyczyn jego własnych błędów.
EnglishYou have a seven-digit number, call out any six of them please.
Ma Pani siedmiocyfrową liczbę, proszę podać dowolne sześć z nich.
EnglishAnd I'd just like, if you would give him a hand, to call out for his fine work.
Chciałbym mu pogratulować tej wspaniałej pracy.
EnglishYou vaunt the 17 military missions carried out and call for more.
Przechwalacie się 17 misjami wojskowymi i prosicie o więcej.
EnglishAnd that allows us to understand who's doing it well, and call them out, and find out what those techniques are.
To też pozwala nam zrozumieć kto robi to dobrze, oraz dowiedzieć się co to za metody.
EnglishSo they call us out and, you know -- "Ladies, you have one minute."
Wywołali nas, powiedzieli... ...że mamy jeszcze minutę.
English. ~~~ (Laughter) And I sent out this call to singers.
tłumacza) Właściwie to napisałem "OMG" mam nadzieję, że po raz ostatni publicznie.
EnglishAnyone I point to, call out a three-digit number.
Poproszę każdą wskazaną osobę o podanie trzycyfrowej liczby, a naszą komisję o sprawdzanie wyników.
EnglishAnd MEPs had the nerve to call 15 states out of 27 a blocking minority - Parliament is in denial!
Posłowie zaś mieli czelność nazwać 15 państw spośród 27 blokującą mniejszością - Parlament nie przyjmuje tego do wiadomości!
EnglishWe put a call out there, and to my surprise in a couple of months we had hundreds of entries from around the world.
Nagłośniliśmy nasz projekt i ku mojemu zdumieniu, w przeciągu kilku miesięcy, mieliśmy setki zgłoszeń z całego świata.
EnglishWhat I'd like each of you to do is to call out for me any six of your seven digits, any six of them, in any order you'd like.
Chciałbymm żeby każdy z was podał mi wybrane sześć z siedmiu cyfr jakie otrzymaliście, w dowolnej kolejności.
EnglishThese are the names I will call out.
EnglishIf each of you would call out a single digit between zero and nine, that will be the four-digit number that I'll square.
Chciałbym, by każdy z was podał jedną liczbę od zera do dziewięciu, co razem da czterocyfrową liczbę, którą podniosę do kwadratu.
EnglishMadam President, could you at least put the results on the screens in front of us if you are not going to call them out?
Pani przewodnicząca! Czy nie można by przynajmniej umieścić wyników na ekranach przed nami, jeśli nie będzie ich pani odczytywać?
EnglishWould you call out your answers, please?
EnglishOne strategy is if your call's down here, and the noise is in this band, you could shift the frequency of your call out of the noise band and communicate better.
Po pierwsze jeśli zawołanie jest tu, a hałas tutaj, może zmienić częstotliwość zawołania na lepiej słyszalne.