"broadcast" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"broadcast" Lehçe çeviri

EN broadcast
volume_up
{isim}

broadcast (ayrıca: audition, brodcast)
volume_up
audycja {diş.}
On this occasion I beg the French Government to allow NDTV to resume their broadcasts.
Przy tej okazji błagam rząd francuski o zgodę dla NDTV na kontynuację ich audycji.
The cultural and linguistic diversity of broadcasts must continue to be fully guaranteed and the interests of consumers and their investment in television equipment must be safeguarded.
Należy nadal w pełni zapewniać różnorodność kulturalną i językową nadawanych audycji oraz chronić interesy konsumentów i ich inwestycje w zakup sprzętu telewizyjnego.
broadcast (ayrıca: emission, issue, screening)
volume_up
emisja {diş.}
Second, the report suggests that certain Member States have failed to take any action in promoting European works in broadcasting.
Po drugie, sprawozdanie zawiera sugestię, że niektóre państwa członkowskie nie podjęły żadnych działań w celu promowania europejskich dzieł w kontekście emisji programów.
broadcast
However, it's illegal to broadcast Alhurra within the United States.
Mimo to, nadawanie Alhurry w obrębie USA jest nielegalne.
Public broadcasting in Europe, in particular, should do without product placement.
Publiczne nadawanie w Europie powinno się obejść bez lokowania produktu.
(DE) Mr President, public broadcasting is more than an economic factor.
Nadawanie publiczne to nie tylko czynnik ekonomiczny.
broadcast
Transmisja odbywała się na żywo.
It cannot be because of some broadcast mechanism affecting everyone uniformly.
To nie może być z powodu jakiegoś mechanizmu transmisji który wpływa na wszystkich jednakowo.
And second, just as in a radio broadcast, you can communicate with many receivers at once.
Po drugie, podobnie jak przy transmisji radiowej, moglibyśmy komunikować się z wieloma odbiornikami jednocześnie.

"broadcast" için eşanlamlılar (İngilizce):

broadcast

Lehçe' de "broadcast" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLast Friday, it was broadcast for the first time on Russian public television.
W ostatni piątek został on także pierwszy raz wyemitowany w rosyjskiej telewizji publicznej.
EnglishIt cannot be because of some broadcast mechanism affecting everyone uniformly.
To nie może być z powodu jakiegoś mechanizmu transmisji który wpływa na wszystkich jednakowo.
EnglishOtherwise, party conferences would not be broadcast so extensively.
W innym przypadku konferencje prasowe partii nie byłyby tak szeroko transmitowane.
EnglishThat was being broadcast, by the way, on a 4G network from the market.
poprzez sieć przesyłania danych czwartej generacji prosto z rynku.
EnglishWhat if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world?
Co jeśli mielibyśmy afrykańską telewizję pokazującą różnorodną Afrykę całemu światu?
EnglishAnd second, just as in a radio broadcast, you can communicate with many receivers at once.
Po drugie, podobnie jak przy transmisji radiowej, moglibyśmy komunikować się z wieloma odbiornikami jednocześnie.
EnglishNow, the challenge with you moving your issue forward is these animals are getting broadcast to all the time.
Szansą byś mógł posunąć swoją sprawę do przodu jest to, że o tych istotach musi być ciągle głośno.
EnglishWe produced that, and it was broadcast by several TV channels and was also used in the school visits.
Wyprodukowaliśmy ten spot i został on wyemitowany przez różne stacje telewizyjne i wykorzystany do pokazów w szkołach.
EnglishThe discussion as to whether or not, in principle, the group meetings should be broadcast is surely something we can talk about.
Kwestia, czy obrady grup powinny być z zasady transmitowane, jest na pewno warta przedyskutowania.
EnglishThis was broadcast on European territory!
EnglishBroadcast media are among the most important sources of information available to citizens in EU Member States.
Media radiofoniczno-telewizyjne stanowią najważniejsze źródła informacji dostępnych dla obywateli w państwach członkowskich UE.
EnglishOn 28 January, Radio Kalima, which has been broadcast via satellite since that date, was completely surrounded.
Dnia 28 stycznia budynek Radia Kalima, które do tego czasu nadawało swój program poprzez satelitę, został całkowicie otoczony.
EnglishIf they broadcast it on TV, I am not sure it will always be that convincing, but we appreciate the media attention.
Jeśli dyskusje te będą transmitowane w TV, nie jestem pewna, czy zawsze będą one przekonujące, ale doceniamy uwagę, jaką poświęcają media.
EnglishAnd in 2004, they developed a channel called Alhurra Iraq, which specifically deals with events occurring in Iraq and is broadcast to Iraq.
W 2004 powstał kanał pod nazwą Alhurra Irak zajmujący się szczególnie zdarzeniami w Iraku i jest nadawana do Iraku.
EnglishI know this might be broadcast broadly.
EnglishOn 4 November 2008 the Commission published, for consultation until 15 January, a draft new broadcast communication.
W dniu 4 listopada 2008 r. Komisja opublikowała nowy projekt komunikatu w sprawie nadawania, w celu przeprowadzenia do 15 stycznia konsultacji.
EnglishHowever, I wish to draw your attention to the poll conducted on 5 November with the aim of ending the news broadcast in Turkish.
Chcę jednak zwrócić państwa uwagę na sondaż przeprowadzony 5 listopada z zamiarem zakończenia nadawania wiadomości w języku tureckim.
EnglishI would therefore like to suggest that EuroNews should only be cofinanced with contributions from states in whose languages it is broadcast ...
Proponuję zatem, by EuroNews była dofinansowywana tylko ze składek tych krajów, w których językach jest emitowana (...)
EnglishIn Italy, since the elections - ten months ago now - there have been no electoral debates broadcast; they have been illegally suspended.
We Włoszech od czasu wyborów, czyli od dziesięciu miesięcy, nie transmituje się debat wyborczych; zostały one bezprawnie zawieszone.
EnglishColumbia Broadcast System