"to bring in" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to bring in" Lehçe çeviri

EN to bring in
volume_up
{fiil}

to bring in (ayrıca: to inaugurate, to input, to type, to bring on)
volume_up
wprowadzić {per. fi.}
We have flexible microscopic probes that we can bring down into the body.
Mamy giętkie sondy mikroskopowe, które można wprowadzić w ciało.
Należy wprowadzić ustawodawstwo zakazujące dyskryminacji już teraz.
Realistically speaking, we simply cannot bring about a discard ban overnight.
Mówiąc realistycznie, nie możemy po prostu z dnia na dzień wprowadzić zakazu odrzutów.
to bring in (ayrıca: to bring, to carry, to file, to carry up)
volume_up
wnieść {per. fi.}
Let us try to bring our EU know-how to bear in climate policy.
Spróbujmy wnieść to nasze unijne know-how w politykę klimatyczną.
Not all initiatives gain sufficient support, but they can bring new perspectives to the debate.
Nie wszystkie inicjatywy zyskują wystarczające poparcie, ale mogą wnieść do debaty nowe perspektywy.
They even can bring with them some financing.
Mogą nawet wnieść ze sobą nieco dofinansowania.
to bring in (ayrıca: to bring, to carry, to carry in)
volume_up
wnosić {imper. fi.}
We should also bring new ideas for mutually beneficial cooperation.
Powinniśmy również wnosić nowe koncepcje dotyczące korzystnej dla obu stron współpracy.
They can bring cases of this nature before the European Court of Human Rights under Article 6.
Mogą oni wnosić sprawy tego typu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w trybie art. 6.
On the contrary, even if they do not bring chaos to this issue, they do bring less light.
Wręcz przeciwnie, nawet jeśli nie wnoszą chaosu do tego zagadnienia, to zaciemniają sytuację.

Lehçe' de "to bring in" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishGalileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
Galileo przyniesie więc namacalne korzyści w codziennym życiu naszych obywateli.
EnglishCertainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.
Z pewnością rok 2009 przyniesie istotne zmiany w pracach Parlamentu Europejskiego.
EnglishWe have to examine the reasons and the drive that bring these people into Europe.
Musimy zbadać przyczyny i siłę napędową, która przyciąga tych ludzi do Europy.
EnglishThat is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
To jest kwestia proceduralna. Pan Poseł powinien przedłożyć ją właściwej komisji.
EnglishMoreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.
Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.
EnglishUsing saline injection, bring the final volume of eluate solution to 1.0 ml.
Rozcieńczyć końcowy roztwór za pomocą soli fizjologicznej do objętości 1, 0 ml.
EnglishAll we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
Prosimy tylko, abyście przy następnej wizycie przywieźli do Brukseli trochę słońca.
EnglishIt is this government that is still best placed to bring some stability to Somalia.
To nadal jedyny rząd, który jest w stanie zapewnić w Somalii pewną stabilność.
EnglishFor thou wilt save the afflicted people; But the haughty eyes thou wilt bring down.
Z uprzejmym uprzejmie się obejdziesz, a z przewrotnym przewrotnie sobie postąpisz;
EnglishI convinced him to let me bring in another architect from Portugal: Alvaro Siza.
Przekonałem go, żeby wybudował to inny architekt z Portugalii, Alvaro Siza.
EnglishI also believe that we must bring more courage and ambition to this matter.
Uważam również, że musimy okazać w związku z tą kwestią więcej odwagi i ambicji.
EnglishAs a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.
Dlatego uważam, że zmiana terminu na wcześniejszy niż 2015 r. byłaby niewłaściwa.
EnglishWe shall either transform our world into a blossoming garden or bring about its ruin.
Albo przekształcimy nasz świat w kwitnący ogród, albo doprowadzimy go do upadku.
EnglishStimulation of this may bring benefits to farmers, consumers and whole economies.
Jej pobudzenie może dać korzyści rolnikom, konsumentom i całym gospodarkom.
EnglishI therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.
EnglishTo bring up the outlines, follow these instructions for viewing Street View imagery.
Aby wyświetlić ich kontury, wykonaj te instrukcje wyświetlania zdjęć widoku ulicy.
EnglishGood governance will bring us closer to achieving the Millennium Development Goals.
Dobre sprawowanie rządów zbliży nas do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.
EnglishFirst of all, you wished to bring forward your vote to today or yesterday.
Po pierwsze, chcieliście państwo przeprowadzić swoje głosowanie dziś albo jutro.
EnglishMoreover, it will bring its inhabitants increased security and prosperity.
Ponadto przyczyni się to do zwiększenia dobrobytu i bezpieczeństwa mieszkańców.
EnglishRemember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.
Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy