"to bring forth" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to bring forth" Lehçe çeviri

EN

to bring forth {fiil}

volume_up
1. genel
to bring forth (ayrıca: to bring, to bring around, to bring round)
We must use it to nourish the ground, to bring forth new life.
Musimy go wykorzystywać do odżywienia gruntu, aby przyniósł nowe życie.
It was planted in a good soil by many waters, that it might bring forth branches, and that it might bear fruit, that it might be a goodly vine.
Choć na polu dobrem przy wodach wielkich wsadzona była, aby wypuściła latorośli, i przyniosła owoce, i była macicą winną wspaniałą.
Bring forth him that hath cursed without the camp; and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him.
A jeźliby z ptastwa całopalenia ofiarę chciał kto ofiarować Panu, tedy niech przyniesie z synogarlic, albo z gołąbiąt ofiarę swoję.
to bring forth (ayrıca: to bear, to breed, to give birth, to be in labor)
Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth?
Cóżbym Ja, który otwieram żywot, rodzić nie miał?
[When] our garners are full, affording all manner of store, [And] our sheep bring forth thousands and ten thousands in our fields;
Szpiżarnie nasze pełne niech wydawają wszelakie potrzeby; trzody nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą dziesięć tysięcy w oborach naszych.
to bring forth (ayrıca: to bring on, to call, to call forth, to call out)
to bring forth (ayrıca: to bring on, to call out, to conjure up, to evoke)
to bring forth (ayrıca: to bring)
And that in the good ground, these are such as in an honest and good heart, having heard the word, hold it fast, and bring forth fruit with patience.
Ale które padło na ziemię dobrą, ci są, którzy w sercu uprzejmem i dobrem słyszane słowo zachowują, i owoc przynoszą w cierpliwości.
to bring forth (ayrıca: to beget)
2. "fruit, crop, grain"
to bring forth (ayrıca: to blow up, to deliver, to distend, to exhale)
wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes?
Gdym rzekał, aby wydała grona, czemuż zrodziła płonne wino?
to bring forth (ayrıca: to deliver, to extradite, to hand over, to issue)
For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, and giveth seed to the sower and bread to the eater;
Bo jako zstępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napawa ziemię, a czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, tak że wydaje nasienie siejącemu, a chleb jedzącemu:
to bring forth (ayrıca: to bear, to breed, to bring forth, to give birth)
Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth?
Cóżbym Ja, który otwieram żywot, rodzić nie miał?
[When] our garners are full, affording all manner of store, [And] our sheep bring forth thousands and ten thousands in our fields;
Szpiżarnie nasze pełne niech wydawają wszelakie potrzeby; trzody nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą dziesięć tysięcy w oborach naszych.
3. "woman"
to bring forth
volume_up
powić {per. fi.} [nad.]
4. "woman, female animal"
to bring forth
to bring forth (ayrıca: to birth)

Lehçe' de "to bring forth" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishProduce your cause, saith Jehovah; bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob.
Przedłóżcie sprawę waszę, mówi Pan; ukażcie mocne dowody swoje, mówi król Jakóbowy.
EnglishThey conceive mischief, and bring forth iniquity, And their heart prepareth deceit.
Poczęli kłopot, a porodzili nieprawość; a żywot ich gotuje zdradę.
EnglishThey bow themselves, they bring forth their young, They cast out their pains.
Któż gotuje krukowi pokarm jego, gdy dzieci jego do Boga wołają a tułają się, nie mając pokarmu?
EnglishAnd he said unto him that was over the vestry, Bring forth vestments for all the worshippers of Baal.
Tedy rzekł temu, który był nad szatami: Wynieś szaty wszystkim chwalcom Baalowym.
EnglishThey shall still bring forth fruit in old age; They shall be full of sap and green:
Wszczepieni w domu Pańskim, w sieniach Boga naszego zakwitną.
EnglishBring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears.
Wywiedź lud ślepy, który już ma oczy i głuchy, który już ma uszy.
EnglishNow the second round of voting did not bring forth a clear winner either.
Druga tura głosowania także nie wskazała jednoznacznie zwycięzcy.
EnglishAnd behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.
A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus.
EnglishWe must use it to nourish the ground, to bring forth new life.
Musimy go wykorzystywać do odżywienia gruntu, aby przyniósł nowe życie.
Englishwherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes?
Gdym rzekał, aby wydała grona, czemuż zrodziła płonne wino?
EnglishYe shall conceive chaff, ye shall bring forth stubble: your breath is a fire that shall devour you.
Począwszy słomę, urodzicie mierzwę; duch wasz was pożre jako ogień.
EnglishIt means "to bring forth what is within, to bring out potential."
Oznacza ono: wyłonić to, co skryte wewnątrz, wydobyć potencjał.
EnglishThou shalt stand without, and the man to whom thou dost lend shall bring forth the pledge without unto thee.
Ale na dworze zostaniesz, a człowiek, któremuś pożyczył, wyniesie do ciebie zastaw przed dom.
EnglishThen said Joshua, Open the mouth of the cave, and bring forth those five kings unto me out of the cave.
Potem rzekł Jozue: Otwórzcie tę dziurę jaskini, a wywiedźcie do mnie tych pięciu królów z jaskini.
EnglishKnowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth?
Izali lwowi łup łowisz, a lwiąt żywot napełniasz?
EnglishA bruised reed will he not break, and a dimly burning wick will he not quench: he will bring forth justice in truth.
Trzciny nałamanej nie dołamie, a lnu kurzącego się nie dogasi; ale sąd wyda według prawdy.
EnglishDepart not hence, I pray thee, until I come unto thee, and bring forth my present, and lay it before thee.
Nie odchodź proszę stąd, aż zaś przyjdę do ciebie, a przyniosęć ofiarę moję, i położę ją przed tobą.
Englishbefore Zerubbabel [thou shalt become] a plain; and he shall bring forth the top stone with shoutings of Grace, grace, unto it.
Równina; bo on wywiedzie kamień główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad nim.
EnglishAnd she shall bring forth a son; and thou shalt call his name JESUS; for it is he that shall save his people from their sins.
A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.
EnglishAnd ye shall eat old store long kept, and ye shall bring forth the old because of the new.
A jeźliżby z drobnego bydła kto chciał ofiarować z owiec albo z kóz, na ofiarę całopalenia, samca zupełnego ofiarować będzie;