"bluntly" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"bluntly" Lehçe çeviri

EN bluntly
volume_up
{zarf}

bluntly (ayrıca: baldly, brutally, forthrightly, openly)
I am putting this a little bluntly: they are not prepared to cooperate with us solely on security grounds.
Powiem to bez ogródek: nie mają one zamiaru współpracować z nami jedynie w zakresie bezpieczeństwa.
Many countries are doing good work and others are doing bad work, to put it bluntly.
Wiele krajów dobrze wywiązuje się z zadań, natomiast inne, mówiąc bez ogródek, wykonują złą robotę.
To put it bluntly, American political opportunities are heavily loaded against those who are simultaneously intelligent and honest.
Mówiąc bez ogródek, polityczne szanse Ameryki są zablokowane dla tych, którzy są zarówno inteligentni, jak i uczciwi.
bluntly (ayrıca: blankly, numbly, vacantly, dully)
volume_up
tępo {zarf}
bluntly (ayrıca: directly, downright, explicitly, simply)
volume_up
wprost {zarf}
Regarding the issue of social matters, let us put this bluntly.
Co się tyczy kwestii społecznych, powiedzmy to sobie wprost.
They are speculating in the name of God, to put it bluntly.
Mówiąc wprost, spekulują w imię Boga.
To put it more bluntly, in some ways, the Chinese are doing us a favour by making it entirely obvious to us that we need to escape from our current position of dependency.
Mówiąc wprost, w pewnym sensie Chińczycy wyświadczają nam przysługę dokładnie nam uświadamiając, że musimy uwolnić się z obecnej pozycji zależności.
bluntly (ayrıca: baldly)

Lehçe' de "bluntly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTo put it more bluntly, we must make gold from shit rather than thinking that we are competing with food for humans.
Mówiąc dosadniej, musimy zmienić gówno w złoto, zamiast myśleć, że konkurujemy z żywnością dla ludzkości.
EnglishIt is actually rather strange that this is being said so bluntly here, because this is not how it is being done in Denmark.
Właściwe jest raczej dziwne, że mówi się o tym tutaj tak szczerze, ponieważ tak się tego nie robi w Danii.
EnglishTo put it bluntly, the stable management of the eurozone is primarily the responsibility of the members of the eurozone.
Mówiąc szczerze, odpowiedzialność za stabilne zarządzanie strefą euro należy przede wszystkim do jej członków.
EnglishI am putting it bluntly - exploit.
EnglishLet me put this bluntly. ~~~ If Americans are so fat, stupid and ignorant, my dear friends from Birmingham, how come they rule the world?
Pozwólcie, że będę szczery, Jeśli Amerykanie są tak grubi, głupi i ciemni to, moi drodzy przyjaciele z Birmingham, jak mogą rządzić światem?
EnglishI should just put it bluntly, because we're all sort of friends here now -- it's exceedingly likely that my greatest success is behind me. ~~~ Oh, so Jesus, what a thought!
Postawię sprawę jasno, ponieważ jesteśmy tutaj wszyscy jak przyjaciele -- najprawdopodobniej sukces życiowy mam już za sobą.
EnglishBut it is wholly and utterly away from the knowledge of other emerging superpowers who have not, to put it bluntly, a clue how to punch their way out of a paper bag in terms of nation-building.
Ale wiedza pozostałych wschodzących supermocarstw nie ma nic wspólnego z tą koncepcją, gdyż szczerze mówiąc nie mają one zielonego pojęcia, jak podejść do sprawy budowania narodu.