"blunt" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"blunt" Lehçe çeviri

EN blunt
volume_up
{isim}

blunt
volume_up
blant {er.} [argo]
blunt (ayrıca: roach)
volume_up
skręt {er.} [argo]

Lehçe' de "blunt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe proposal is blunt, and the views of the Committee on Development are not included in any way.
Propozycja jest szczera, a opinie Komisji Rozwoju nie są w żadnej mierze uwzględnione.
EnglishIt is not an end in itself, however, and it could become blunt through excessive use.
Jednakże używanie jej nie jest celem samym w sobie, a nadużywanie mogłoby zmniejszyć jej skuteczność.
EnglishTo be blunt, the bulk of the money will have to come from where the bulk of the money is.
Mówiąc prosto, większość pieniędzy musi pochodzić ze źródeł, gdzie znajduje się najwięcej pieniędzy.
EnglishIn very blunt terms, more older people means increased spending on pensions and health.
Bardzo ogólnie rzecz ujmując, więcej starszych ludzi oznacza zwiększone wydatki na emerytury i zdrowie.
EnglishLeave the blunt filter needle in the vial and disconnect the syringe from the blunt filter needle.
Odłączyć strzykawkę, pozostawiając igłę z filtrem w fiolce.
EnglishLet us be blunt and clear, as I was with the Foreign Minister of Syria yesterday.
Powinniśmy postawić tę sprawę jasno i wyraźnie, jak to wczoraj uczyniłam wobec syryjskiego ministra spraw zagranicznych.
EnglishWe also know that economic downturn could blunt the readiness to pursue economic and social reforms.
Wiemy także, że spadek gospodarczy może przyćmić gotowość do realizacji reform gospodarczych i społecznych.
English. - I shall be very blunt.
EnglishThis blunt approach inspires Euro-scepticism.
Tak kategoryczne podejście inspiruje eurosceptyków.
EnglishMedicinal products that affect the immune system, including ORENCIA, may blunt the effectiveness of some immunisations.
Produkty lecznicze wpływające na układ odpornościowy, w tym ORENCIA, mogą osłabić skuteczność niektórych szczepień.
EnglishThat is the blunt question they asked me.
EnglishPush the blunt filter needle into the centre of the vial stopper until the needle touches the bottom edge of the vial.
Igłą z filtrem przebić sam środek gumowej zatyczki i wprowadzić ją do fiolki tak głęboko, by koniec igły sięgał dna fiolki.
EnglishI ended up with blunt chest trauma.
EnglishIf the iron be blunt, and one do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
Jeźliże się stępi żelazo, a nie naostrzyłby ostrza jego, tedy mocy przyłożyć musi; ale to daleko lepiej mądrość sprawić może.
English. - (NL) To be blunt, there is no doubt that aviation is and remains a popular target for terrorists.
w imieniu grupy ALDE. - (NL) Aby być dosadnym, nie ma wątpliwości, że lotnictwo jest i pozostaje popularnym celem terrorystów.
EnglishPatient capital is uncomfortable for people searching for simple solutions, easy categories, because we don't see profit as a blunt instrument.
Kapitał cierpliwości jest niewygodny dla poszukiwaczy prostych rozwiązań, łatwych kategorii, bo nie uznajemy dochodu za narzędzie.
EnglishI will be blunt.
EnglishOn how many occasions have I observed the discrepancies between the European administration pursuing a blunt policy goal and peoples' real concerns?
Ileż to razy obserwowałam rozbieżności pomiędzy europejską administracją, realizującą jakiś nagi cel polityczny, a rzeczywistymi troskami ludzi!
EnglishMSY is a blunt instrument, based on harvesting surplus production during high growth of population before it reaches carrying capacity.
MSY to tępe narzędzie, działające w oparciu o zbieranie nadwyżek produkcji w trakcie wysokiego przyrostu populacji, zanim osiągnie ona zdolność do samodzielnej egzystencji.

Sözlükte diğer kelimeler