EN blue
volume_up
{isim}

blue (ayrıca: azure, sky-blue)
Polyethylene glycol Polysorbate 80 Blue #2/ Indigo Carmine Aluminium Lake (E132)
Glikol polietylenowy Polisorbat 80 Błękit nr 2/ Indygotyna (E132)
We own all of that blue and yet, like I say, particularly the western territorial trust, we don't have maps of them.
Ten cały błękit jest nasz, zwłaszcza zachodnie terytorium powiernicze, ale nie ma map.
The printing ink contains also shellac, propylene glycol and iron oxide E172, Brilliant Blue FCF E
Tusz w napisach zawiera szelak, glikol propylenowy i tlenek żelaza E172, błękit Brilliant FCF.

Lehçe' de "blue" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA light blue, biconvex, oval tablet, with the inscription “ OL 15 ” on one side.
Biała, obustronnie wypukła, okrągła tabletka, z napisem „ OL 15 ” po jednej stronie.
EnglishOver 2 960 beaches and marinas in the EU were awarded a Blue Flag in 2010/11.
W latach 2010–2011 niebieską flagę otrzymało ponad 2 960 plaż i przystani w UE.
EnglishThe Council of Europe adopts the blue flag with 12 gold stars as its emblem.
Rada Europy przyjmuje jako swoje godło niebieską flagę z 12 złotymi gwiazdami.
EnglishSo, when you raise a blue card, unfortunately I cannot always give the floor to you.
Zatem niestety nie zawsze mogę udzielić głosu widząc podniesioną niebieską kartkę.
EnglishAnd I think it supremely illustrates the premise of this Blue Zone project.
Obrazujące według mnie założenia stojące u podstaw badań nad Niebieskimi Strefami.
EnglishRevlimid 15 mg hard capsules are pale blue/white, with “REV 15 mg” written on them.
Lek Revlimid 15 mg kapsułki twarde są jasnoniebieskie/ białe z napisem „ REV 15 mg ”.
EnglishI was at the office; my desk was clean; I had the blue partition carpet on the walls.
Byłem w biurze; nic nie leżało na moim biurku; Na ścianach miałem niebieską kotarę.
EnglishThe EU must not give further impetus to this trend with the 'Blue Card' scheme.
UE nie powinna przyczyniać się do tego trendu wprowadzając program "niebieskiej karty”.
EnglishThe capsules are semi– translucent white and coded CRIXIVAN™ 200 mg in blue.
Kapsułki są półprzezroczyste, białe, z niebieskim napisem CRIXIVAN™ 200 mg.
EnglishI do not know if I can do that now - that is what my blue card was based on.
Nie wiem, czy mogę to zrobić teraz - o to właśnie chodziło w mojej niebieskiej kartce.
EnglishNow remember -- (Laughter) -- she's supposed to be going to the blue flowers.
Teraz pamiętajcie -- (Śmiech) -- że ona miała iść do niebieskich kwiatów.
EnglishOverall the Blue Card concept is part of the misguided EU anti-migration policy.
Ogólna koncepcja błękitnej karty jest częścią źle prowadzonej polityki antymigracyjnej UE.
EnglishThese red dots are American states, and the blue triangles are Canadian provinces.
Te czerwone kropki to amerykańskie stany, a niebieskie trójkąty to kanadyjskie prowincje.
EnglishAnd sometimes they learn not to go to the blue, but to go to where the other bees go.
A czasami uczą się, żeby nie lecieć do niebieskiego, ale tam, gdzie idą inne pszczoły.
EnglishAnd we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
I możemy zagwarantować czyste, niebieskie niebo lub niepewną przyszłość z energią jądrową.
EnglishThe blue line shows you people's responses on the average of all the harm questions.
Niebieska linia pokazuje średnią odpowiedzi na pytania dotyczące krzywdy.
EnglishCHAMPIX 1 mg film-coated tablets are light blue film-coated, modified capsular shaped
CHAMPIX 1 mg tabletki powlekane to jasnoniebieskie tabletki o kształcie przypominającym
EnglishThis is an achievement of Ukraine, both on the orange and on the blue side.
Jest to osiągnięcie Ukrainy, zarówno tej pomarańczowej jak i niebieskiej.
English(Laughter) Yeah, the wavy hair, the blue eyes -- it was really something.
(Śmiech) Tak, te pofalowane włosy, niebieskie oczy - to było naprawdę coś.
EnglishAnd the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
Rok później – pomarańczowy i biały oznacza maksymalny przepływ krwi.