"be-all and end-all" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"be-all and end-all" Lehçe çeviri

volume_up
to be-all and end-all [deyim]

EN be-all and end-all
volume_up
[deyim]

1. "the be-all and end-all"

be-all and end-all
volume_up
wszystko (co najważniejsze)

"be-all and end-all" için eşanlamlılar (İngilizce):

be-all and end-all

Lehçe' de "be-all and end-all" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt seems to me that we here in this House think we are the be all and end all of full democracy.
Mam wrażenie, że my w tym Parlamencie myślimy, iż jesteśmy pępkiem pełnej demokracji.
EnglishWhile I welcome the development of the new website, I do not believe it is the be all and end all.
Choć cieszy mnie utworzenie nowej strony internetowej, nie wierzę, by rozwiązywała ona wszystkie problemy.
EnglishThe latest scientific findings certainly cannot yet be regarded as hard and fast evidence and are still in a state of flux; they are not the be-all and end-all.
Najnowszych odkryć naukowych nie można jeszcze traktować jako niezbitych i niepodważalnych dowodów.
EnglishI therefore welcome your will to restore growth and to create employment as the be-all and end-all of your Presidency.
Dlatego cieszy mnie pańska wola przywrócenia wzrostu i tworzenia miejsc pracy, które traktuje pan jako najważniejsze zadanie pańskiej prezydencji.
EnglishWe also think that there is a considerable danger of seeing budgetary consolidation as the be-all and end-all of this Annual Growth Survey.
Uważamy również, że istnieje realne ryzyko postrzegania konsolidacji budżetowej jako alfy i omegi tej rocznej wizji wzrostu gospodarczego.
EnglishWe know that emissions trading is the most important instrument of European climate protection policy, that bidding is the be-all and end-all of operation.
Wiemy, że jest to najważniejszy instrument europejskiej polityki ochrony klimatu, że składanie ofert jest najważniejszym procesem.