EN

to bar [barred|barred] {fiil}

volume_up
1. "entrance, road"
Whenever the browser blocks pop-ups for a site, the icon appears in the address bar.
Gdy tylko przeglądarka zablokuje wyskakujące okienka w witrynie, na pasku adresu pojawia się ikona.
If cookies have been set or blocked on the page you’re viewing, an icon appears at the end of the address bar.
Jeśli pliki cookie z wyświetlanej aktualnie strony zostały już zapisane lub zablokowane, na końcu paska adresu jest wyświetlana ikona.
to bar
to bar
2. "ban"
to bar (ayrıca: to proscribe)
volume_up
zakazać {per. fi.} (czegoś)
Strong wills have opposed one another, many discussions have taken place and the shadow rapporteur has been barred from taking part in the tripartite meetings.
Silna wola każdej ze stron, ścierające się poglądy, wiele dyskusji, a sprawozdawca pomocniczy otrzymał zakaz udziału w spotkaniach trójstronnych.
to bar
volume_up
zabronić {per. fi.} (czegoś)
It is rightly made clear in the text that what is barred is the creation of an intimidating environment for an individual, not perceived offence towards a group.
W tekście jasno stwierdzono, że zabronione jest tworzenie atmosfery onieśmielającej dla jednostki, ale pominięto stosowania wyraźnej dyskryminacji wobec grupy.
to bar
to bar (ayrıca: to proscribe)
Schools should be responsible for the qualitative and nutritional control of school meals, prohibiting the sale of high-fat, high-salt or high-sugar products in bars and vending machines.
Szkoły powinny odpowiadać za kontrolę jakości i wartości odżywczej szkolnych posiłków, zakazując sprzedaży w barach i automatach produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru lub soli.
3. "door, gate"
to bar (ayrıca: to lock)
4. "window"
to bar
to bar
to bar
PL

bar {eril}

volume_up
1. genel
Generics [ UK ] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania.
Generics [ UK ] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, United Kingdom.
Generics [ UK ] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania.
Generics [ UK ] Limited Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, UK
., Station Close, Potters Bar, Herts, EN6 1TL.
Station Close, Potters Bar, Tablets Herts, EN6 1TL.
bar (ayrıca: pub)
Oprócz tego sprzeciwiam się wszelkim sugestiom dotyczącym wyłączenia pubów i barów nieświadczących usług gastronomicznych z tego zakazu.
Further, I would resist any suggestion that exemptions should be granted to pubs or bars not serving food.
I tak naprawdę istnieje pobudzenie kory mózgu, ponieważ faceci byli z facetami w zespołach, w klubach, w gangach, w bractwach, szczególnie w wojsku, a potem w barach.
And there's actually a cortical arousal we're looking at, because guys have been with guys in teams, in clubs, in gangs, in fraternities, especially in the military, and then in pubs.
Cieszę się, że komisja zdecydowała się wysunąć europejską inicjatywę na rzecz rozpowszechniania zakazu palenia w restauracjach, kawiarniach i barach, a także budynkach publicznego użytku.
I am very glad that the committee decided to launch a European initiative to continue to promote a ban on smoking in restaurants, cafes and pubs, and public buildings.
bar
2. Meteroloji
Generics [ UK ] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania.
Generics [ UK ] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, United Kingdom.
Generics [ UK ] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania.
Generics [ UK ] Limited Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, UK
., Station Close, Potters Bar, Herts, EN6 1TL.
Station Close, Potters Bar, Tablets Herts, EN6 1TL.

Lehçe' de "to bar" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe tallest bar is the average temperature for the most number of growing seasons.
Najwyższy słupek oznacza średnią temperaturę dla większości okresów wegetacyjnych.
EnglishYou know, it's a spatula, it's a pry bar, it's a screwdriver and it's a blade.
Można nim coś podważyć, jest szpachelką, jest śrubokrętem czy wreszcie nożem.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Operatory wyszukiwania umożliwiają znalezienie dokładnie tego, czego szukasz.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Więcej informacji na temat korzystania z nich znajdziesz w naszych Centrach pomocy.
EnglishNotes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
Aby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
EnglishThe corresponding bar-code label must be put on the data sheet for patient documentation.
Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?
Uwaga: nie można ponownie utworzyć nazwy użytkownika Google Maila po jej usunięciu.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Sugestie użytkowników pomagają w udoskonalaniu wszystkich naszych usług.
EnglishText, graphics, and bar codes are produced directly on the wristband in a single pass.
Tekst, grafika i kody kreskowe drukowane są bezpośrednio na opasce w jednym przebiegu.
EnglishThis opening up of the market should go hand in hand with a levelling of the social bar.
To otwarcie rynku powinno iść w parze z wyrównywaniem poprzeczki społecznej.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Link szablonu zapewnia doskonały sposób udostępniania szablonów i formularzy innym osobom.
EnglishNow, in the lab, we can simulate tumor angiogenesis represented here in a black bar.
Teraz, w laboratorium, symulujemy angiogenezę raka przedstawioną tutaj jako czarny słupek.
EnglishThat's probably ' cause you're the only ones at the bar who still play that game.
Pewnie dlatego, że jesteście jedynymi w barze, którzy w to grają.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?
Można również utworzyć kopię zapasową istniejących kontaktów, eksportując je do pliku CSV.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Oto lista operacji, które możesz wykonywać, używając klawiatury:
EnglishIt is also clear that we have to be ambitious and set the bar high.
Jest również oczywiste, że musimy być ambitni i wysoko postawić poprzeczkę.
EnglishMy new husband, and the vodka cranberry, which cost $10. 50 at the freakin ' airport bar...
Nowy mąż i wódka z żurawiną, która kosztowała 10. 5 dolara na tym pieprzonym lotnisku...
EnglishThis bar must be raised, and only then can the market be opened.
Poprzeczka musi zostać podniesiona i tylko wówczas może zostać otwarty rynek.
EnglishAnd I've broken it down into four-bar groups here, so you would know how you would trade.
A podzieliłem go na czterotaktowy, tak byś wiedział jak się wymieniać.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Jednak po kliknięciu tego linku konieczne jest zalogowanie się.