"attachment" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"attachment" Lehçe çeviri

EN attachment
volume_up
{isim}

1. genel

And the third brain system is attachment: that sense of calm and security you can feel for a long-term partner.
Trzeci to przywiązanie: spokój i bezpieczeństwo, odczuwane z wieloletnim partnerem.
There's attachment, which is oxytocin, and the opiates, which says, "This is a long-term bond."
Jest przywiązanie, zależne od oksytocyny i opiatów, które stwierdza "to związek na dłużej".
But these three brain systems: lust, romantic love and attachment, aren't always connected to each other.
Jednak chuć, romantyczna miłość i przywiązanie nie zawsze są ze sobą połączone.
attachment (ayrıca: cap, cover, filter, head)
volume_up
nasadka {diş.}
attachment (ayrıca: extension, rollaway bed, roll-away bed)
attachment
attachment (ayrıca: connection, link, tie, togetherness)
volume_up
więź {diş.}
First, there are those who once sympathised with the Soviets and whose sentimental attachment to the Kremlin continues.
Po pierwsze, ci, który niegdyś sympatyzowali z obozem sowieckim wciąż odczuwają sentymentalną więź z Kremlem.

2. "to sb/sth"

attachment (ayrıca: affection, fondness, sentimental attachment)
volume_up
sentyment {er.} (do kogoś/czegoś)

3. IT

attachment
It also prevents you from ever having to send an email attachment again.
Dzięki tej funkcji nie trzeba też ponownie wysyłać załączników e-mail.
Załącznik jest w formacie...
You can also Get the link to share for public or unlisted docs, or e-mail a doc as an attachment.
Możesz również wysłać dokument jako załącznik w e-mailu, a w przypadku dokumentów publicznych i niepublicznych – użyć opcji Uzyskaj link do udostępnienia.

"attachment" için eşanlamlılar (İngilizce):

attachment

Lehçe' de "attachment" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMost importantly, it demonstrates Ukraine's attachment to European values.
Jednak co najważniejsze, pokazuje to, że Ukraina przywiązana jest do europejskich wartości.
EnglishI could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
EnglishIt also prevents you from ever having to send an email attachment again.
Dzięki tej funkcji nie trzeba też ponownie wysyłać załączników e-mail.
EnglishIn some cases, attachment without just cause can destroy a person's livelihood.
W niektórych przypadkach zajęcie bez uzasadnionej przyczyny może zniszczyć czyjeś źródło utrzymania.
EnglishHere at this time of the night, I cannot help but think about what attachment means.
Dziś wieczorem muszę się zastanowić na tym, co oznacza zajęcie.
EnglishHold the skirt of the vial access device during attachment to prevent spinning.
Podczas złączania, przytrzymać osłonkę urządzenia dostępu do fiolki, aby zapobiec jej obracaniu się.
EnglishImproving the efficiency of the enforcement of judgments in the EU: attachment of bank accounts (vote)
Poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej (głosowanie)
EnglishSyringe is now ready for needle or infusion tubing attachment.
Strzykawka jest teraz gotowa do podłączenia igły lub drenu do wlewu.
EnglishImproving the efficiency of the enforcement of judgments in the EU: attachment of bank accounts (debate)
Poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej (debata)
EnglishHe believed that attachment of the assets of military personnel was an insult to the military profession.
Twierdził on, że zajęcie majątku armii to obraza zawodu żołnierza.
EnglishIt does not deal with injunctions or the attachment of other assets.
Nie chodzi o nakazy ani o zajmowanie innych aktywów.
EnglishActivity of osteoclasts is inhibited, but recruitment or attachment of osteoclasts is not affected.
Aktywność osteoklastów zostaje zahamowana, podczas gdy ich migracja i przyłączanie do kości pozostają bez zmian.
EnglishAdvanced Technology Attachment Packet Interface
technologicznie zaawansowany przyłączający interfejs pakietowy
Englishadvanced technology attachment packet interface
technologicznie zaawansowany przyłączający interfejs pakietowy
EnglishIt emphasises the need to meet the requirements for issuing a cross-border attachment order for bank accounts.
Podkreśla ono potrzebę spełnienia wymogów wydawania transgranicznych nakazów zajęcia rachunków bankowych.
EnglishThis may be the bank that has to organise the attachment, or a third party that might hold a joint account.
Może to być bank, który musi zorganizować zajęcie, lub strona trzecia, która może być posiadaczem wspólnego rachunku.
EnglishThe typical one that I was sent was an email that had an attachment of video of a Predator strike taking out an enemy site.
Pokazywał jak bezzałogowy Predator atakuje pozycje wroga.
EnglishI understand perfectly well the attachment to a system of social and economic management which has proven its worth.
Doskonale rozumiem wagę, jaką przywiązuje się do systemu społecznego i ekonomicznego zarządzania, który się sprawdził.
EnglishI have a strong attachment to it myself and have already met some of the main parties involved in this area.
Sam przywiązuję do tego ogromną wagę i już spotkałem się z przedstawicielami kilku najważniejszych stron zainteresowanych tą dziedziną.
EnglishPlease note that you may not be able to send larger attachments to contacts who use other email services with smaller attachment limits.
Po dodaniu załącznika rozmiar pliku może się zwiększyć, ponieważ automatycznie jest dodawane kodowanie transportowe.