"atrioventricular" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"atrioventricular" Lehçe çeviri

EN atrioventricular
volume_up
{sıfat}

1. Tıp

atrioventricular
Known second- or third-degree atrioventricular (AV) block.
Rozpoznany blok przedsionkowo- komorowy II lub III stopnia.
nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy węzłowy
cardiac arrest, cardiac failure, arrhythmia, atrioventricular block, bradycardia, palpitations
zatrzymanie serca, niewydolność serca, arytmia, blok przedsionkowo - komorowy, bradykardia, kołatanie serca

"atrioventricular" için eşanlamlılar (İngilizce):

atrioventricular

Lehçe' de "atrioventricular" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSinus bradycardia, second or third degree atrioventricular block, overt cardiac failure, or cardiogenic shock.
Ciężki alergiczny nieżyt nosa lub nadreaktywność oskrzeli; nadwrażliwość na inne leki beta- adrenolityczne.
Englishtachycardia, sinus tachycardia, bundle branch block, atrioventricular block first degree, bradycardia,
tachykardia, tachykardia zatokowa, blok lewej odnogi pęczka Hisa, blok przedsionokowo komorowy pierwszego stopnia, bradykardia
Englishin clinical electrophysiology studies, ivabradine had no effect on atrioventricular or intraventricular
W badaniach wzięło udział ogółem 3222 pacjentów z przewlekłą stabilną dławicą piersiową, spośród których, 2168 przyjmowało iwabradynę.
EnglishNo clinically significant changes were shown on heart rate, atrioventricular (AV) conduction and cardiac repolarization.
Brak zmian o znaczeniu klinicznym w częstości akcji serca, przewodnictwie przedsionkowo- komorowym i repolaryzacji serca.
EnglishAmlodipine does not change sinoatrial nodal function or atrioventricular conduction in intact animals or humans.
Amlodypina nie zmienia czynności węzła zatokowo- przedsionkowego ani przewodzenia przedsionkowo- komorowego u zdrowych zwierząt i ludzi.
Englishatrio-ventricular nodal reentry tachycardia
EnglishIn anesthetized dogs and Cynomolgus monkeys, at intravenous doses of 15-60 mg/ kg, slowing of atrial and ventricular conductivity, atrioventricular block and atrioventricular dissociation were seen.
Po podaniu dawek 15- 60 mg/ kg mc. znieczulonym psom i małpom Cynomolgus obserwowano zmniejszenie przewodzenia przedsionkowego i komorowego, blok i rozkojarzenie przedsionkowo- komorowe.