"atrial" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"atrial" Lehçe çeviri

EN atrial
volume_up
{sıfat}

1. Anatomi

atrial (ayrıca: vestibular)
volume_up
przedsionkowy {sıf. er.}
Care must be taken when using rivastigmine in patients with sick sinus syndrome or conduction defects (sino-atrial block, atrio-ventricular block) (see section 4.8).
Rywastygminę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo- przedsionkowy, blok przedsionkowo- komorowy) (patrz punkt 4. 8).

Lehçe' de "atrial" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMULTAQ was to be used to treat patients with atrial fibrillation or atrial flutter.
MULTAQ miał być stosowany w leczeniu pacjentów z migotaniem i trzepotaniem przedsionków.
EnglishThe studies examined how long it took for atrial fibrillation or flutter to return.
W badaniach oceniano, po jakim czasie dochodzi do nawrotu migotania lub trzepotania przedsionków.
EnglishAV block, atrial fibrillation / flutter, ventricular tachycardia /
często: zaburzenia rytmu serca (np. bloki przedsionkowo- komorowe, migotanie / trzepotanie
EnglishIn patients with a history of myocardial infarction who have residual atrial nodal, or ventricular
U pacjentów z wywiadem świadczącym o zawale mięśnia sercowego, u których utrzymuje się
EnglishArrhythmia (including ventricular tachycardia and atrial fibrillation) has also been reported.
Zgłaszano również występowanie arytmii, w tym tachykardii komorowej i migotania przedsionków.
Englishvertigo (incl. positional) atrial fibrillation, supraventricular heart rate increased, tachycardia palpitations a
przedsionków, przyspieszenie częstości pracy serca, kołatania nadciśnieniea,
EnglishTachycardia Palpitation, premature atrial contractions
Tachykardia Kołatanie serca, przedwczesne pobudzenia przedsionkowe
EnglishHeart rate and rhythm disorders Uncommon: atrial fibrillation.
Zaburzenia rytmu serca Nieczęste: migotanie przedsionków.
EnglishOne patient experienced an episode of atrial fibrillation after ingestion of 150 mg of Rapamune.
U jednego pacjenta opisano wystąpienie incydentu migotania przedsionków po przyjęciu 150 mg preparatu Rapamune.
EnglishAtrial fibrillation and flutter are very common conditions, particularly in people over 65 years of age.
Migotanie i trzepotanie przedsionków występują bardzo często, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat.
EnglishFlush Atrial Palpitations arrhythmia, hypotension, bradycardia
Arytmia przedsionkowa niedociśnienie, bradykardia
EnglishVery rare*: atrial fibrillation Vascular disorders:
Bardzo rzadko *: migotanie przedsionków Zaburzenia naczyń:
EnglishSupra-ventricular arrhythmia, mainly atrial fibrillation
Arytmia nadkomorowa, głównie migotanie przedsionków
EnglishSupra-ventricular arrhythmia, mainly atrial fibrillation
EnglishBoth illnesses cause a rapid heart rate, but atrial fibrillation also makes the heart rhythm irregular.
Oba te zaburzenia powodują przyspieszenie akcji serca, a ponadto migotanie przedsionków powoduje zaburzenia rytmu serca.
EnglishSupra-ventricular arrhythmia, mainly atrial fibrillation
EnglishTachycardia Atrioventricular block, Bundle branch block, Atrial fibrillation, Sinus bradycardia, Palpitations
tachykardia blok przedsionkowo- komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, migotanie przedsionków, bradykardia zatokowa, kołatania,
EnglishCardiac arrest Myocardial infarction Atrial fibrillation Supraventricular tachycardia Arrhythmia Bradycardia Abnormal ECG
Zawał mięśnia sercowego Migotanie przedsionków Częstoskurcz nadkomorowy Arytmia Bradykardia Nieprawidłowy zapis EKG
EnglishThe mechanism behind the increased incidence of atrial fibrillation in this single clinical trial is unknown.
Mechanizm odpowiedzialny za zwiększoną częstość występowania migotania przedsionków w tym jednym badaniu klinicznym nie jest znany.
EnglishAngina pectoris Cardiac arrhythmia (e. g. bradycardia, atrio-ventricular block, atrial fibrillation and tachycardia)
Dławica piersiowa Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo- komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)