"aspartate" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"aspartate" Lehçe çeviri

EN aspartate
volume_up
{isim}

1. Kimya

aspartate

Lehçe' de "aspartate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAlanine aminotransferase (ALT) and Aspartate aminotransferase (AST) ≤ 2.5 x ULN
Aminotransferaza alaninowa (AIAT) i aminotransferaza asparaginianowa
EnglishAlanine aminotransferase (ALT) and Aspartate aminotransferase (AST) ≤ 2.5 x ULN
lub GGT, jeśli podwyższenie może być pochodzenia kostnego).
EnglishAlanine aminotransferase/ aspartate aminotransferase (ALT/ AST)
Kreatynina Aminotransferaza alaninowa / aminotransferaza asparaginianowa (AlAT/ AspAT)
EnglishBlood alanine aminotransferase increased Aspartate aminotransferase increased
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
EnglishAspartate aminotransferase increased (SGOT > 5 times baseline) × Λ *°
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparginowej (AspAT > 5- krotna wartość wyjściowa) × Λ *°
EnglishAspartate aminotransferase increased (SGOT > 5 times baseline) × Λ *°
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT > 5- krotna wartość wyjściowa) × Λ *°
EnglishAspartate aminotransferase increased, alanine aminotransferase increased
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
EnglishAmylase increased Aspartate aminotransferase increased
Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej
Englishaminotransferase/ aspartate aminotransferase (ALT/AST)
> 2, 0 mg/ dl 2 x wartość początkowa i > 10 x GGN **
EnglishAspartate aminotransferase increased
Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej
EnglishAspartate aminotransferase increased
Englishelevated serum aspartate aminotransferase (AST) and/ or elevated serum alanine aminotransferase (ALT), hyperbilirubinaemia
zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i (lub) aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy, hiperbilirubinemia
EnglishAspartate aminotransferase
EnglishReversible acute increases in aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) have been reported in most patients.
Odwracalne ostre podwyższenie aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT) zgłaszano u większości pacjentów.
EnglishConcomitant use of N-methyl-D-aspartate(NMDA)-antagonists such as amantadine, ketamine or dextromethorphan should be avoided.
Należy unikać równoczesnego stosowania antagonistów kwasu N- metylo- D- asparaginowego (NMDA), takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan, ponieważ środki te wywierają
EnglishElevated aminotransferases prior to initiation of treatment (aspartate aminotransferase (AST) and/ or alanine aminotransferase (ALT) > 3 x ULN).
Zwiększona aktywność aminotransferaz (aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) i (lub) aminotransferaza alaninowa (AlAT) > 3 x GGN) przed rozpoczęciem leczenia.
EnglishElevated aspartate aminotransferase (AST) in serum, and elevated alanine aminotransferase (ALT) in serum, hyperbilirubinaemia
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Często: zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) oraz aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy, hiperbilirubinemia.
English., aspartate and alanine aminotransferases.
Stosowanie bozentanu było związane z zależnym od dawki zwiększeniem aktywności aminotransferaz wątrobowych, tj. aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy alaninowej.
EnglishCommon: hyperbilirubinaemia, elevated serum aspartate aminotransferase (AST) and/ or elevated serum alanine aminotransferase (ALT)
Częste: hiperbilirubinemia, zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) w surowicy oraz (lub) zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy
EnglishLiver function test abnormalities (including increased alanine aminotransferase [ ALT ], aspartate aminotransferase [ AST ], bilirubin).
Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (w tym zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej - AlAT, aminotransferazy asparaginianowej - AspAT, stężenie bilirubiny we krwi).

Sözlükte diğer kelimeler