"appliance" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"appliance" Lehçe çeviri

EN appliance
volume_up
{isim}

appliance (ayrıca: contraption, contrivance, device, equipment)
Next time you're about to throw out an appliance, don't throw it out.
Następnym razem, gdy będziesz chciał wyrzucić urządzenie -- nie rób tego.
Any electrical device -- an appliance, an extension cord, whatever -- must be able to tell the power outlet, "Hey, power outlet, I'm drawing too much current.
Jakiekolwiek elektryczne urządzenie, przedłużacz, cokolwiek, musi być w stanie powiedzieć gniazdku: "Hej, gniazdko, pobieram za dużo prądu.
appliance (ayrıca: agent, apparatus, device, instrument)

"appliance" için eşanlamlılar (İngilizce):

appliance

Lehçe' de "appliance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe put a 10-cent digital transponder, a data tag, in the appliance plug.
Umieściliśmy kosztujący 10 centów cyfrowy transponder, odbiornik danych, we wtyczce urządzenia.
EnglishThe appliance's safe operating parameters are embedded into its plug.
Bezpieczne parametry działania danego urządzenia są we wtyczce.
EnglishTherefore, the new provisions of the Restriction of Hazardous Substances Directive are extremely important for the producers of this type of appliance.
Dlatego też nowe zapisy dyrektywy RoHS są niezwykle istotne dla producentów tego typu sprzętu.
EnglishEnergy efficiency, in the most general terms, is the restriction of individual consumption by rationalising appliance use.
na piśmie - (PL) Efektywność energetyczna to najogólniej ograniczenie jej jednostkowej konsumpcji poprzez racjonalizację użytkowania urządzeń.
EnglishJabra BT200 - Appliance Design Award - Excellence in Design (Appliance Manufacturer) - Red Dot: Best of the Best Award
Jabra BT200 - Nagroda za wzornictwo Appliance Design Award - Nagroda za wzornictwo Excellence in Design (Producent urządzeń) - Red Dot: Best of the Best Award
EnglishThis Agreement will bring the mutual recognition of certification systems for an aeronautical product, part or appliance in terms of airworthiness and maintenance.
Przedmiotowa umowa pozwoli na wzajemne uznawanie systemów certyfikacji wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i obsługi technicznej.