"apex" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"apex" Lehçe çeviri

EN apex
volume_up
{isim}

1. genel

apex (ayrıca: acme, high point, peak, summit)
There's no pyramid that conveniently places Victorian England at the apex and descends down the flanks to the so-called primitives of the world.
Nie ma piramidy, która dogodnie umieszczałaby wiktoriańską Anglię na szczycie i schodziła stopień po stopniu, aż do tak zwanych ludów prymitywnych.
apex (ayrıca: tip, neb)

2. Matematik

apex
There's no pyramid that conveniently places Victorian England at the apex and descends down the flanks to the so-called primitives of the world.
Nie ma piramidy, która dogodnie umieszczałaby wiktoriańską Anglię na szczycie i schodziła stopień po stopniu, aż do tak zwanych ludów prymitywnych.
apex
Now, this is a root apex growing against a slope.
To jest wierzchołek korzenia rosnący pod nachyleniem.
So we studied the root apex and we found that there is a specific region that is here, depicted in blue -- that is called the "transition zone."
Badając wierzchołek korzenia odkryliśmy pewien region, tutaj oznaczony na niebiesko, nazwijmy go strefą przejściową.
Professional sport is only the apex of a pyramid whose base must be created by sporting activity involving the greatest number of people on our planet.
Sport zawodowy to tylko wierzchołek piramidy, której podstawę musi stworzyć aktywność sportowa, będąca udziałem możliwie największej liczby mieszkańców naszej planety.

3. Astronomi

apex

"apex" için eşanlamlılar (İngilizce):

apex

Lehçe' de "apex" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe have 11 and a half million root apex and a total length of 600 or more kilometers and a very high surface area.
To 11,5 miliona wierzchołków korzeni o łącznej długości ponad 600 km.
EnglishNow let's imagine that each single root apex is working in network with all the others.
EnglishThere's no pyramid that conveniently places Victorian England at the apex and descends down the flanks to the so-called primitives of the world.
Nie ma piramidy, która dogodnie umieszczałaby wiktoriańską Anglię na szczycie i schodziła stopień po stopniu, aż do tak zwanych ludów prymitywnych.
EnglishThe two other elements in the knowledge triangle, education and research, are important, but innovation clearly represents the triangle's apex; it is its point of focus and its main objective.
Dwa inne elementy trójkąta wiedzy - edukacja i badania naukowe - są ważne, ale to innowacja jest wierzchołkiem tego trójkąta, jego ogniskową i głównym celem.