"to whittle" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to whittle" İsveççe çeviri

EN to whittle
volume_up
[whittled|whittled] {fiil}

to whittle
to whittle (ayrıca: to carve, to cut)
to whittle
to whittle

İsveççe' de "to whittle" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe truth is that this exemption regime is effectively tending to whittle away at public services.
Sanningen är att denna undantagsordning fullständigt tenderar att slösas bort på offentliga tjänster.
EnglishThis proposal would whittle away Parliament' s rights.
Detta förslag skulle nagga parlamentets rättigheter i kanten.
EnglishThis proposal would whittle away Parliament's rights.
Detta förslag skulle nagga parlamentets rättigheter i kanten.
EnglishThat framework allowed us to whittle down the number of possible solutions and to reach a final agreement.
Denna förhandlingsram tillät oss att reducera antalet möjliga lösningar och nå en slutlig överenskommelse.
EnglishTo cite just two examples: in my constituency Frank Whittle invented the jet engine and James Brindley invented the safety gears on bicycles.
Låt mig bara citera två exempel: i min valkrets uppfann Frank Whittle jetmotorn och James Brindley uppfann säkerhetsväxeln på cykeln.
EnglishTo whittle away, however, at the provisions of the Treaty and the annexed acts is a method that is not worthy of the parliamentary institution.
Att vilja gnaga sig fram bit för bit för att ändra på fördragets och bifogade akters bestämmelser är en metod som är ovärdig en parlamentarisk institution.
EnglishThe consensus reached on this report in the Agriculture Committee enabled us to whittle down the 314 initial amendments to just 100 in number.
Den konsensus som har uppnåtts om det här betänkandet i jordbruksutskottet har möjliggjort en minskning av antalet ändringsförslag, från de 314 ursprungliga till 100.
EnglishYou will appreciate that it is our right and our duty to defend the powers of this Parliament, and article 43 is considerably diminished by your proposal, so we shall continue to whittle away at it.
Ni förstår säkert att det är vår rätt och skyldighet att försvara parlamentets makt, som minskas väsentligt genom denna artikel 43, varför vi fortsätter att ifrågasätta den.
EnglishThe most crucial one is of course the amendment relating to Article 4, in which the Commission laid down 17 exceptions for access to documents and we managed to whittle the exceptions down to six.
Det viktigaste ändringsförslaget är naturligtvis till artikel 4, där kommissionen fastställde 17 undantag från handlingars offentlighet, och vi minskade antalet till sex undantag.