"wave" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"wave" İsveççe çeviri

EN wave
volume_up
{isim}

1. genel

wave
volume_up
våg {comm. gen.} [mec.]
Wave after wave of reforms churned out every few years.
Våg efter våg av reformer som spottas fram med några års mellanrum.
It is the result of this wave of ultra-liberalism flooding the world today.
De dör på grund av denna våg av ultraliberalism som sköljer över världen i dag.
Otherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.
Annars kommer EU att kvävas under en våg av olagliga invandrare.
wave (ayrıca: shock, surge, gust, swell)
volume_up
våg {comm. gen.}
Wave after wave of reforms churned out every few years.
Våg efter våg av reformer som spottas fram med några års mellanrum.
It is the result of this wave of ultra-liberalism flooding the world today.
De dör på grund av denna våg av ultraliberalism som sköljer över världen i dag.
Otherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.
Annars kommer EU att kvävas under en våg av olagliga invandrare.
wave (ayrıca: beachcomber)
volume_up
havsvåg {comm. gen.}
wave
volume_up
vinkning {comm. gen.}
I'm going to ask you to raise your arms and wave back, just the way I am -- kind of a royal wave.
Hej, jag kommer be er att höja era händer och vinka tillbaka, på samma sätt som jag -- en sorts kunglig vinkning.
They said: ‘Neighbours, everybody needs good neighbours; just a friendly wave each morning helps to make a better day.
Bara en vänlig vinkning varje morgon gör att dagen blir bättre.

2. "hair"

wave (ayrıca: crimp)
volume_up
våg {comm. gen.} (i hår)
Wave after wave of reforms churned out every few years.
Våg efter våg av reformer som spottas fram med några års mellanrum.
It is the result of this wave of ultra-liberalism flooding the world today.
De dör på grund av denna våg av ultraliberalism som sköljer över världen i dag.
Otherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.
Annars kommer EU att kvävas under en våg av olagliga invandrare.

"wave" için eşanlamlılar (İngilizce):

wave

İsveççe' de "wave" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere was a time when the cinema belonged to Fassbinder and the French new wave.
Det fanns en tid då biografen tillhörde Fassbinder och den franska nya vågen.
EnglishThis, of course, also helps to reduce the risk of a wave of migrants into Europe.
Detta bidrar naturligtvis till att minska risken för en migrationsvåg till EU.
EnglishI too express my concern about the recent wave of attacks on Christians in Orissa.
Också jag är orolig över den aktuella vågen av attentat mot kristna i Orissa.
EnglishSaving EUR 6.5 billion, basically by a wave of our hand, is a very significant fact.
Det faktum att vi sparar 6,5 miljarder euro genom en enkel gest är mycket viktigt.
EnglishThis text was adopted on the wave of events following the attacks of 11 September.
Denna text har godkänts i efterdyningarna efter attentatet den 11 september.
EnglishWould that prevent Cyprus from being one of the first wave of new members?
Skulle detta förhindra att Cypern kommer med i den första vågen av nya medlemmar?
EnglishMusicians and actors were instrumental in releasing the green economy wave.
Musiker och skådespelare bidrog till att sätta igång den gröna vågen inom ekonomin.
EnglishThe most recent wave of violence and terror must be condemned in any event.
Den senaste vågen av våld och terror måste i vilket fall som helst fördömas.
EnglishUnfortunately, I am not able to wave a magic wand because I do not possess one.
Tyvärr kan jag inte svinga någon trollstav eftersom jag inte har någon.
EnglishIn addition to this, the locals are rightly fearful of a wave of refugees from Kosovo.
Lokalbefolkningen fruktar dessutom med all rätt en flyktingvåg från Kosovo.
EnglishAll research materials pretending to Dr Sid wave theory are to be confiscated immediately.
Allt forskningsmaterial som hör till Dr Sids Vågteori, ska konfiskeras omedelbart.
EnglishThe EU should do all it can to support the wave of democracy in the Arab world.
EU bör göra allt det kan för att stödja demokrativågen i arabvärlden.
EnglishThe first wave came in the middle of May, the second at the beginning of June.
Den första vågen kom i mitten av maj och den andra i början av juni.
EnglishHe invented something called Salter's Duck, a cheap way of producing wave energy.
Han uppfann något som kallades Salters anka, ett billigt sätt att producera vågrörelseenergi.
EnglishAn agreement with Georgia would bring a wave of bogus asylum seekers.
Ett avtal med Georgien kommer att innebära en flodvåg av falska asylsökanden.
EnglishThere is no magic wand that we can wave to bring about a magic solution.
Det finns ingen trollstav som vi kan svänga för att nå en magisk lösning.
EnglishAfter all, the wave of protests was triggered by broken promises of political reform.
Protestvågen utlöstes ju faktiskt av brutna löften om politisk reform.
EnglishI repeat, then, that a fresh immigration wave is absolutely pernicious.
Jag upprepar alltså att en ny invandringsvåg är fullständigt ödeläggande.
EnglishSadly, this is a time in which many nations are affected by this terrible wave of terrorism.
Sorgligt nog påverkas många nationer av denna fruktansvärda terrorvåg för närvarande.
EnglishAbout half of these were obtained in the period following the wave of arrests in March 2003.
Omkring hälften av dessa samlades in under tiden efter vågen av gripanden i mars 2003.