"washed-up" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"washed-up" İsveççe çeviri

EN washed-up
volume_up
{sıfat}

washed-up (ayrıca: exhausted, finished, over, past)
volume_up
slut {sıf.}
Let us in conclusion together assert once again: the PPP is therefore not ultimately washed up.
Låt oss till slut än en gång slå fast: De offentlig-privata partnerskapen har för den skull inte havererat totalt.
washed-up (ayrıca: complete, done, finished, fit)
volume_up
färdig {sıf.}
washed-up (ayrıca: ex-, late, old, quondam)
No one cared much about the death of a washed-up prizefighter.
Ingen brydde sig om en före detta boxares död -

"washed-up" için eşanlamlılar (İngilizce):

washed-up

İsveççe de "washed-up" için benzer çeviriler

to wash fiil
wash isim
to be up to fiil
up sıfat
Swedish
up zarf
up edat
Swedish
to up fiil

İsveççe' de "washed-up" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishRecently, we saw drowned people washed up on the Spanish coast.
Nyligen såg vi drunknade människor flyta i land vid spanska kusten.
EnglishBodies are washed up on the coasts of Europe every day as a result of completely unscrupulous Mafia methods.
Dagligen flyter lik i land vid Europas kuster som ett resultat av fullständigt skrupelfria maffiametoder.
EnglishHis body washed up in the marina this morning.
EnglishBut there are still over 650 million Indians, Pakistanis, Sri Lankans, Bangladeshis, Nepalese, who remain washed up on the shores of poverty.
Men det är fortfarande över 650 miljoner Indier, Pakistanier, Sri Lankier, Bangladesher och Nepalier som fortfarande spolas upp på stränderna av fattigdom.
EnglishSo many corpses of drowned illegals get washed up on Spanish beaches that it has sparked off a macabre debate as to who should pay for the burials.
På de spanska stränderna spolas så många lik av drunknade illegala invandrare upp att det har uppstått en makaber debatt om vem som skall betala begravningarna.
EnglishLet us stop pointing the finger at small countries like Malta that can no longer manage the constant flood of immigrants who are washed up daily on their beaches.
Låt oss sluta peka finger åt små länder som Malta, som inte längre kan hantera den ständiga strömmen av invandrare som dagligen sköljs upp på deras stränder.
EnglishIf we consider our beaches, for example in the Netherlands - but also in other countries - 49% of the rubbish washed up on the shore comes directly from the sea.
Om vi ser på våra stränder så ser vi till exempel i Nederländerna, men det gäller också för andra länder, att 49 procent av det skräp som spolas i land kommer direkt från havet.
EnglishWe have dead dolphins being washed up on the beaches of Brittany and Cornwall because industrial trawlers are trawling them up in the middle of the channel and then leaving them for dead.
Vi har döda delfiner som spolas upp på stränderna i Bretagne och Cornwall, därför att industritrålare fångar dem mitt i kanalen och sedan dumpar de döda delfinerna.
EnglishEach day, hundreds of arrivals undergo the same ordeal, the same stations of the Cross: shipwrecks offshore and then bodies washed up onto the Sicilian beaches by the sea currents.
Varje dag ställs hundratals nyanlända inför samma svårigheter, samma Golgatavandring: förlisning utanför kusten och sedan kroppar som havsströmmarna spolar i land på de sicilianska kusterna.