"vibrant" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"vibrant" İsveççe çeviri

SV

"vibrant" İngilizce çeviri

volume_up
vibrant {comm. gen.}
EN

EN vibrant
volume_up
{zarf}

vibrant
They have home-brewed infrastructure and vibrant urban life.
De har egen infrastruktur och ett pulserande stadsliv.
She then transformed the building into a vibrant cultural and social centre for the Polish minority.
Hon omvandlade sedan byggnaden till ett pulserande kulturellt och socialt centrum för den polska minoriteten.
Hong Kong and its people have succeeded in turning the territory into a vibrant economy of world class standards.
Hongkong och dess invånare har lyckats omvandla territoriet till en pulserande ekonomi av världsstandard.

"vibrant" için eşanlamlılar (İngilizce):

vibrant
English

İsveççe' de "vibrant" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishToday it has been transformed into a nation that is once more alive and vibrant.
I dag har det omvandlats till en nation som återigen lever och pulserar.
EnglishYou cannot have proper democracy without having a free, strong and vibrant opposition.
Man kan inte få riktig demokrati utan att ha en fri, stark och livskraftig opposition.
EnglishThe importance of a vibrant European-based audiovisual industry cannot be over-emphasised.
Betydelsen av en livskraftig EU-baserad audiovisuell industri kan inte överbetonas.
EnglishI think it would deal a crippling blow to their vibrant activities.
Jag anser att det skulle innebära ett förödande slag mot deras vitala verksamhet.
EnglishIt is equally vital that we take specific steps to make the internal market more vibrant.
Det är också viktigt att vidta specifika åtgärder för att vitalisera den inre marknaden.
EnglishSocial movements in Africa are vibrant and calling for what Mr Öger was referring to just now.
Den sociala rörelsen i Afrika sjuder och framför de krav som Vural Öger nämnde nyss.
EnglishLike him, we believe in a vibrant maritime industry for the whole of Europe.
Liksom han tror vi på en levande sjöfartsindustri för hela Europa.
EnglishWe were going to become the world’s most dynamic and vibrant economy, with full employment.
Vi skulle bli den mest dynamiska och sjudande ekonomin i världen, med full sysselsättning.
EnglishA vibrant cultural climate makes living in the EU attractive for businesses and people alike.
Ett dynamiskt kulturklimat gör det attraktivt att leva i EU för både företag och människor.
EnglishNo real progress will be achieved without a freely functioning, vibrant civil society.
Det går inte att uppnå några verkliga framsteg utan ett fritt fungerande, sjudande civilt samhälle.
EnglishOf course, we should promote a vigorous and vibrant market for health insurance in Europe.
Naturligtvis borde vi arbeta för en kraftfull och livfull marknad för sjukförsäkringar i Europa.
EnglishIt is a vibrant symbol of the EU' s political commitment to the new post-apartheid South Africa.
Det är en genljudande symbol för EU:s politiska engagemang i det nya Sydafrika efter apartheid.
EnglishIt is a vibrant symbol of the EU's political commitment to the new post-apartheid South Africa.
Det är en genljudande symbol för EU: s politiska engagemang i det nya Sydafrika efter apartheid.
EnglishA vibrant, true democracy is being born before our very eyes.
En levande demokrati håller på att födas mitt framför våra ögon.
EnglishIran is a very vibrant society, full of talented people.
Iran är ett mycket dynamiskt samhälle med många begåvade människor.
EnglishAll of this is a vibrant plea for European militarism, defending the interests of arms dealers.
Allt detta är en högljudd plädering för europeisk militarism, som försvarar vapenhandlarnas intressen.
EnglishUkraine has consistently held good elections, and has a vibrant civil society and free media.
Ukraina har genomgående genomfört goda val, och landet har ett livskraftigt civilsamhälle och fria medier.
EnglishCritical ideas are the salt of a vibrant open society.
Kritiska idéer utgör sältan i ett livskraftigt och öppet samhälle.
English   Mr President, Northern Ireland has a very vibrant poultry industry, which is expressing grave concern.
   – Herr talman! Nordirland har en mycket livskraftig fjäderfäindustri som uttrycker stark oro.
EnglishTherefore, a vibrant export trade is essential for Irish agriculture and for the entire livestock sector.
En livlig export är alltså absolut nödvändig för det irländska jordbruket och för hela kreaturssektorn.