"viability" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"viability" İsveççe çeviri

EN viability
volume_up
{sıfat}

viability
Third-party fishing agreements must take into account the future viability of stocks.
Fiskeavtal med tredje part måste ta hänsyn till beståndens livsduglighet i framtiden.
We also need to ensure a level playing field, fair competition and the future viability of European agriculture.
Vi måste också garantera lika villkor, rättvis konkurrens och framtida livsduglighet för EU:s jordbruk.
All this, as you know, has serious consequences, not only for profits but also for the quality and viability of farms.
Allt detta medför, som ni vet, allvarliga konsekvenser, inte bara för avkastningen, utan för anläggningarnas kvalitet och livsduglighet.

"viable" için eşanlamlılar (İngilizce):

viable

İsveççe' de "viability" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOur development depends first and foremost on the viability of our social model.
Vår sociala modells livskraft utgör den främsta förutsättningen för vår utveckling.
EnglishWhat is ultimately at stake is nothing other than the viability of our currency.
Vad som till syvende och sist står på spel är inget annat än vår valutas överlevnad.
EnglishIt is only in these conditions that the viability of ICANN can be guaranteed.
Det är endast under dessa förutsättningar som ICANN:s livskraft kan säkerställas.
EnglishSerious doubts are being raised about the long-term viability of reprocessing.
Allvarliga tvivel har rests beträffande upparbetningens långsiktiga livskraftighet.
EnglishIt is only in these conditions that the viability of ICANN can be guaranteed.
Det är endast under dessa förutsättningar som ICANN: s livskraft kan säkerställas.
EnglishCompetition is essential for the viability and efficiency of the internal market.
Konkurrens är nödvändigt för den inre marknadens livskraft och effektivitet.
EnglishTiming is crucial for the commercial viability and success of the programme.
Timingen är avgörande för den kommersiella bärigheten och framgången för projektet.
EnglishI sense some scepticism from colleagues in Parliament as to the viability of that process.
Jag vet att kolleger i parlamentet är skeptiska till att processen kan genomföras.
EnglishIt also tightens the monitoring of air carriers' financial viability.
Förordningen stramar också upp övervakningen av flygbolagens ekonomiska bärkraft.
EnglishAll the projects have been well checked for cost efficiency and future viability.
Samtliga projekt har noga utvärderats så att de är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara.
EnglishThe future viability and legitimacy of the EU depend on fair burden-sharing.
EU: s framtidsmöjligheter och legitimitet är beroende av en rättvis fördelning av bördorna.
EnglishThis is partly caused by the lack of viability and the high cost of forest management.
Detta orsakas bland annat av bristande lönsamhet och höga kostnader för skogsförvaltning.
EnglishThe Commission must be equipped with the proper tools to monitor the viability of the markets.
Kommissionen måste få ordentliga verktyg för att övervaka marknadens funktion.
EnglishHowever, the viability of these ideas and proposals is questionable.
Det finns dock frågetecken runt de idéernas och förslagens genomförbarhet.
EnglishRecent events over Iraq have questioned the viability of the CFSP.
Den senaste tidens händelser rörande Irak har rest frågetecken kring GUSP:s livskraft.
EnglishArtificial viability will not serve this area of EU fisheries policy well in the long term either.
Inte heller denna del av EU-fisket är behjälpt av konstgjord andning på lång sikt.
EnglishRecent events over Iraq have questioned the viability of the CFSP.
Den senaste tidens händelser rörande Irak har rest frågetecken kring GUSP: s livskraft.
EnglishThe Union's activities shall take into account the potential economic viability of the projects.
Vid unionens insatser skall hänsyn tas till projektens potentiella ekonomiska livskraft.
EnglishThe mid-term review did not bring any improvement to the financial viability of this sector.
Halvtidsöversynen medförde ingen förbättring av den ekonomiska lönsamheten i den här sektorn.
EnglishIt quite rightly combines this policy with the policy for the viability of pension systems.
I meddelandet sammankopplas med rätta denna politik med den som rör pensionssystemens bestånd.