"vetting" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"vetting" İsveççe çeviri

volume_up
vet {isim}

EN vetting
volume_up
{isim}

1. İşletme

vetting
vetting

"vet" için eşanlamlılar (İngilizce):

vet

İsveççe' de "vetting" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis vetting provision is an attack against national minorities in Ukraine, the majority of whom are Poles.
Denna granskningsbestämmelse är ett angrepp mot Ukrainas nationella minoriteter, som främstutgörs av polacker.
EnglishTo adopt a child in the UK, checks and vetting procedures are robust, and prospective parents need to be accepted by an adoption agency.
För att adoptera ett barn i Storbritannien krävs omfattande kontroller och granskningar, och de blivande föräldrarna måste godkännas av en adoptionsbyrå.
EnglishI would also recommend the compulsory vetting of persons applying to work as teachers, coaches and youth supervisors for past sex offences.
Jag skulle också vilja rekommendera en obligatorisk kontroll av personer som söker arbeten som lärare, instruktörer och övervakare av ungdomar om de tidigare begått sexbrott.
EnglishWe should also bear in mind that Europe itself is partly responsible for this state of affairs, by not giving sufficient support to de-Communisation and vetting movements.
Vi bör också komma ihåg att Europa självt delvis bär ansvaret för detta tillstånd genom att inte ge tillräckligt stöd åt avvecklandet av kommunismen och de granskande aktörerna.
EnglishWhat I am personally very pleased about is that nanotechnology, in particular, will finally be regulated and can no longer be slipped onto the market without proper vetting.
Det jag personligen gläds väldigt mycket åt är just att nanoteknik äntligen kommer att regleras och i fortsättningen inte ska kunna smyginföras på marknaden utan ordentlig kontroll.