"very soon" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"very soon" İsveççe çeviri

EN very soon
volume_up
{zarf}

very soon
This proposal is due to be presented for adoption by the Commission in October – very soon.
Detta förslag ska läggas fram för antagande av kommissionen i oktober – alltså väldigt snart.
Here's another example of stem-cell therapy that isn't quite clinical yet, but I think very soon will be.
Här är ett annat exempel på stamcelsterapi som inte är helt kliniskt färdigt ännu, men jag tror att det väldigt snart kommer vara det.
. - The Commission is currently still engaged in negotiations with the United States, and we are very optimistic that a mutually acceptable solution can emerge very soon.
. - (EN) Kommissionen förhandlar för närvarande med Förenta staterna och vi är mycket optimistiska om att en ömsesidigt godtagbar lösning kan dyka upp väldigt snart.

İsveççe de "very soon" için benzer çeviriler

very sıfat
Swedish
very zarf
soon zarf

İsveççe' de "very soon" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAs a result, I hope that the directive will be adopted and implemented very soon.
Resultat blir förhoppningsvis att vi snabbt kan anta och förverkliga direktivet.
EnglishWe would like to have a hearing on container security on both sides very soon.
Vi skulle vilja ha en utfrågning om containersäkerhet på båda sidor mycket snart.
EnglishI expect an answer from Prague very soon, and that will point the way forward.
Jag väntar svar från Prag mycket snart, och detta kommer att föra ärendet framåt.
EnglishPeople are very soon going to learn that in this place nothing is what it seems.
Man kommer mycket snart att lära sig att inget är som det verkar på den här platsen.
EnglishThis finding could very soon be proven in the following four lines of action:
Denna slutsats skulle mycket snart kunna bevisas i följande fyra handlingslinjer:
EnglishIt is also our duty to adopt very soon the important resolution we have prepared.
Det är också vår plikt att mycket snart anta den viktiga resolution vi har förberett.
EnglishI am pleased to see that President Kaczyński of Poland will be signing very soon.
Det gläder mig att Polens president Lech Kaczyński kommer att skriva under inom kort.
EnglishI hope that the centre we are discussing today will very soon become operational.
Jag hoppas att det centrum vi diskuterar i dag mycket snart kommer att bli operativt.
EnglishThe second thing is that you will see the structures very soon, and it is in there.
Det andra är att ni snart kommer att få se strukturerna och att de finns där.
EnglishPlenary will very soon be able to formulate Parliament's position on these subjects.
Kammaren kommer mycket snart att kunna formulera parlamentets åsikt i dessa frågor.
EnglishFinal decisions on these issues will be made in December 2006 - very soon.
Slutliga beslut i dessa frågor kommer att tas i december 2006, dvs. mycket snart.
EnglishAnd then his political mediocrity and incompetence would very soon become apparent.
Men då skulle hans politiska medelmåttighet och bristande förmåga snabbt uppenbaras.
EnglishWith the World Cup taking place in Germany very soon, this is a pressing issue.
Eftersom VM utspelas i Tyskland mycket snart är detta en brådskande fråga.
EnglishThere are, however, a number of problems that we need to remedy very soon.
Jag tror inte att det är något som vi bör betrakta som oundvikligt eller normalt.
EnglishWe expect to receive the observations of the Greek authorities very soon.
Vi förväntar oss att erhålla de grekiska myndigheternas synpunkter mycket snart.
EnglishWe are working on this in the Commission and will table some ideas very soon.
Vi arbetar med detta i kommissionen och kommer att lägga fram några idéer inom kort.
EnglishVery soon, at the beginning of next year, we will have all the evidence.
Mycket snart, i början av nästa år, kommer vi att ha fullständigt bevismaterial.
EnglishTherefore - in practice - different speeds of negotiation are very soon bound to emerge.
Därför kommer i praktiken olika förhandlingshastigheter att uppträda mycket snart.
EnglishIt would be well worth discussing the possibilities of combination very soon.
Det skulle löna sig att sätta i gång debatten om sammanslagningen så snart som möjligt.
EnglishI am confident that these recommendations will be examined very soon.
Jag är övertygad om att dessa rekommendationer kommer att granskas mycket snart.