"very hard" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"very hard" İsveççe çeviri

EN very hard
volume_up
{sıfat}

İsveççe' de "very hard" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Tack så mycket för det mycket hårda men nödvändiga arbete som ni har gjort.
EnglishWe actually pushed very hard for this event, which took place in July in Geneva.
Vi utövade stora påtryckningar inför denna konferens, som ägde rum i Genève i juli.
EnglishI should like to thank all of the MEPs who have worked so very hard on these texts.
Jag skulle vilja tacka alla ledamöter som har arbetat så hårt med dessa texter.
EnglishI can assure the honourable Member that we are working very hard to achieve that.
Jag kan försäkra ledamoten om att vi arbetar mycket hårt för att uppnå detta.
EnglishI know that the Committee on Development and Cooperation is looking very hard at it.
Jag vet att utskottet för utveckling och samarbete granskar detta mycket noga.
EnglishPeople have worked very hard and achieved a great deal in a short space of time.
Människorna har arbetat mycket hårt och uppnått en hel del under kort tid.
EnglishWe have been working very hard at simplifying the common agricultural policy (CAP).
Vi har arbetat mycket hårt med att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).
EnglishHe has worked very hard on this report and I hope that he will get well soon.
Han har arbetat hårt på betänkandet och jag hoppas att han snart blir frisk.
EnglishHe has drawn up not only a very concise but also a very hard-hitting report.
Han har inte bara utarbetat ett mycket kortfattat utan också slagkraftigt betänkande.
EnglishAnd at the same time we must work very hard to open up a prospect for peace.
Och samtidigt måste vi arbeta mycket hårt för att skapa utsikter för fred.
EnglishMadam President, this has been a very hard and long process, and it is not over yet.
Fru talman! Detta har varit en mycket svår och lång process och den är inte över ännu.
EnglishThen there is Serbia, which is pushing very hard to become a part of the European Union.
Sedan har vi Serbien, som anstränger sig mycket hårt för att bli medlem i EU.
EnglishI know he has worked very hard on this case, as have other Members of Parliament.
Jag vet att han, liksom andra parlamentsledamöter, har arbetat mycket hårt med detta fall.
EnglishI must say that it is very hard for me to follow on from the last intervention.
Jag kan lova att det är svårt för mig att tala nu, efter det inlägg som jag just har hört.
English(Whistling) So we worked very hard to make them as lifelike as possible.
(Vissling) Vi arbetade väldigt hårt på att få dem så naturtrogna som möjligt.
EnglishWe will have to work very hard during the weeks and months until then.
Vi måste arbeta mycket hårt under de veckor och månader som leder fram till mötet.
EnglishWe have worked very hard in recent weeks, and I think we have worked well together.
Vi har arbetat mycket hårt de senaste veckorna, och jag tycker att samarbetet varit gott.
EnglishI did press very hard indeed but unfortunately it was not achievable.
Jag tryckte verkligen på oerhört mycket, men det gick tyvärr inte att åstadkomma.
EnglishThat is a battle which will have to be fought, and fought very hard, right across Europe.
Detta är en kamp som måste utkämpas, och utkämpas mycket bestämt, över hela Europa.
EnglishI know she has worked very hard over many months on this difficult subject.
Jag vet att hon har arbetat mycket hårt under många månader med detta komplicerade ämne.