"twelve" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"twelve" İsveççe çeviri

SV
SV
EN

twelve {isim}

volume_up
twelve
volume_up
tolva {comm. gen.}

"twelve" için eşanlamlılar (İngilizce):

twelve
English

İsveççe' de "twelve" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis deadline has been set for twelve months after the publication of the directive.
Tidsfristen har fastställts till elva månader efter publiceringen av direktivet.
EnglishAll Member State ships should respect an economic twelve-mile exclusion zone.
Alla båtar från medlemsstaterna måste respektera en exklusiv ekonomisk tolvmilszon.
EnglishIn the past twelve months, there has been a lack of progress in the reforms.
Under de senaste 12 månaderna har det inte gjorts tillräckliga framsteg i reformarbetet.
EnglishSome concessions have been made to the retention of the six to twelve-mile limit.
Vissa eftergifter har gjorts för att behålla gränsen på 6-12 sjömil.
EnglishSometimes, this affects six year olds, then ten year olds, next time twelve year olds.
Ibland omfattas sexåringar, ibland tioåringar och ibland tolvåringar.
EnglishPunishments which are applied in accordance with Sharia law in twelve States of your country.
Ni kämpar för dessa människors rätt till en rättvis rättegång, i enlighet med lagen.
EnglishIn less than twelve weeks from now Hong Kong will revert to the People's Republic of China.
Om mindre än 12 veckor skall Hongkong övergå till Folkrepubliken Kina.
EnglishI would ask all of the Members to appreciate that the interpreters are due to finish work at twelve.
Jag vill be ledamöterna att respektera att tolkarna slutar arbeta vid midnatt.
EnglishThe increase from six to twelve months is therefore simply good sense.
Förlängningen från 6 till 12 månader är därför rent sunt förnuft.
EnglishTwelve months from now, the Middle East will be a different region.
Mellanöstern kommer att vara ett förändrat område inom ett år.
EnglishThe period of time set is twelve years.
Är det då kanske inte förhastat att redan vilja föra fram resultat?
EnglishIt would be gratifying if that were to happen in less than twelve months.
Det vore glädjande om så kunde ske inom 12 månader.
EnglishRightly so, as eight of the twelve essential environmental items show a degradation.
Det finns det också alla skäl till, eftersom åtta av de grundläggande miljöfrågorna har varit med om en nedgång.
EnglishThere are twelve days left until the commencement of the Seattle meeting.
Det återstår 12 dagar till konferensen i Seattle.
EnglishTwelve European countries are before the European Court.
12 europeiska länder står alltså inför skranket i EG-domstolen.
EnglishWe will then be able to regulate this within twelve months.
På så vis kommer vi att kunna reglera det här inom ett år.
EnglishWe must preserve the six- and twelve- mile zones at least.
Vi måste åtminstone behålla gränserna på 6 och 12 sjömil.
EnglishEvery twelve seconds, somebody dies of AIDS and 70% of new HIV infections occur in Sub-Saharan Africa.
Var tolfte sekund dör någon av aids och 70 procent av de nya hiv-smittade finns i Afrika söder om Sahara.
EnglishTwelve per cent of all counterfeit notes were 100 euro notes, while 500 euro notes represented just 1%.
12 procent av alla förfalskade sedlar var 100-eurosedlar, medan 500-eurosedlarna bara utgjorde 1 procent.
EnglishAs a result child seats will apply to children not only below twelve but are also shorter than 150 cm.
Härigenom måste inte bara barn under 12 år utan också barn som är kortare än 150 cm placeras i bilbarnstolar.