"transmitting" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"transmitting" İsveççe çeviri

EN transmitting
volume_up
{isim-fiil}

transmitting (ayrıca: negotiating, mediating, conveying)
volume_up
förmedlar {isim-fiil}
They will be transmitting financial information on funding schemes as well as private individuals.
De förmedlar finansiell information som avser både finansiella system och privatpersoner.

"transmitting" için eşanlamlılar (İngilizce):

transmitting

İsveççe' de "transmitting" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTransmitting such data undermines the freedom of movement of European citizens.
Översändandet av sådana uppgifter underminerar europeiska medborgares rörelsefrihet.
EnglishI put transmitting devices in your key rings to keep track of you.
Och jag har satt in sändare i nycklarna, så att jag kan hålla reda på er.
EnglishSMTP and POP3 are two widely-used protocols for transmitting e-mail.
SMTP och POP3 är två mycket använda protokoll för överföring av e-post.
EnglishThat will be at the end of 2010, when the first Galileo satellites will start transmitting their signals.
Samtidigt har jag ingen avsikt att försöka släta över svårigheterna.
EnglishIt would be wrong to charge Internet server providers with transmitting illegal material.
Det skulle vara fel att hålla dem som sköter Internet-servrar för skyldiga till förmedling av olagligt material.
English How does the EU intend to stop individual Schengen states transmitting their own sanctions to all others?
 Hur tänker EU förhindra att enskilda Schengenländer överför sina egna sanktioner på alla andra?
EnglishDozens more Lithuanians were injured in gas attacks against the television and radio building and transmitting centre.
Ytterligare dussintals litauer skadades i gasattacker mot tv- och radiobyggnaden och sändningscentralen.
EnglishMisgivings have been expressed primarily about the safety of the methods of transmitting the energy to earth (microwaves or lasers).
Forskningsutsikterna för ett sådant program är dock strålande.
EnglishJohn, I need backup, I'm transmitting my location.
EnglishSpace Solar Power (SSP) technology is a system of collecting solar energy in space and transmitting it for use on earth.
Tekniken Space Solar Power (SSP) avser system som fångar solenergi i rymden som därefter transporteras och används på jorden.
EnglishWhat are needed are global publicity and information systems and standards, by means of which those purposely transmitting porn can be caught.
Det behövs globala informationssystem och standarder för att sätta fast medvetet agerande porrförmedlare.
EnglishSince time immemorial, Europe has been the continent which has been aware of its long past and which has insisted on transmitting to others.
Europa har alltid varit en kontinent som varit medveten om sitt långa förflutna och som insisterat på att föra det vidare.
EnglishObviously, satellites will be transmitting even more industrial secrets in the future, and the business world is keen to safeguard these secrets.
Detta för att satelliterna i framtiden kommer att förmedla allt fler affärshemligheter som affärsvärlden vill skydda.
EnglishHe's not transmitting any more.
English'Whereas the delay in transmitting the Kyoto protocol for ratification to the Duma is preventing this treaty from entering into force.'
För att Duman skall kunna ratificera Kyotoprotokollet måste ärendet föreläggas för Duman. Detta skall göras av den ryske presidenten.
EnglishThere were delays in transmitting the information on dioxin contamination to the Commission, and measures taken at national level were inadequate.
Information om dioxinsmittan överlämnades sent till kommissionen och åtgärder vidtagna på nationell nivå var inte tillräckliga.
EnglishThe mosquito responsible for transmitting malaria has proved extremely resilient to the various methods of dealing with it down the years.
Myggan som överför malaria har visat sig ha mycket lätt att återhämta sig efter alla de metoder som använts att bekämpa den under årens lopp.
EnglishIt's currently 10 billion miles away from Earth, transmitting with that dish, with the power of 20 watts, and we're still in contact with it.
Den är för närvarande 16 miljarder km från Jorden, och sänder med den där disken, med 20 watts energi, och vi har fortfarande kontakt med den.
EnglishIt is essential that a general set of data protection principles is applied, which should be borne in mind when collecting, processing and transmitting data.
Det är nödvändigt att en allmän uppsättning dataskyddsprinciper tillämpas, vilket bör beaktas när man samlar in, behandlar och överför uppgifter.
EnglishAt the same time, the JPA secretariat has also been transmitting these documents to the representatives of the respective countries in the JPA.
Samtidigt har den gemensamma parlamentariska församlingens sekretariat även överfört dessa dokument till företrädarna för respektive land i den gemensamma parlamentariska församlingen.