"torch" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"torch" İsveççe çeviri

EN torch
volume_up
{isim}

1. genel

torch (ayrıca: brand)
volume_up
fackla {comm. gen.}
You are God's torch, that lights the way to freedom.
Du är Guds fackla som lyser upp vägen mot friheten.
torch (ayrıca: draw, puff)
volume_up
bloss {nö.}

2. "provocative statement", Britanya İngilizcesi

torch (ayrıca: flashlight)
volume_up
ficklampa {comm. gen.}
I agree with Mr Watson - without whom we should not have come so far - that we have obtained a powerful searchlight to use on documents, instead of the pocket torch we had previously.
Jag håller med Graham Watson, utan vilken vi inte skulle ha nått så långt, att vi har fått en stark blåslampa att använda för handlingarna, i stället för den ficklampa vi haft tidigare.

İsveççe' de "torch" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThereafter, we will, of course, be handing the torch to our successors in Luxembourg.
Därefter kommer vi givetvis att lämna över frågan till våra efterträdare i Luxemburg.
EnglishMy favorite is the middle one -- the MP3 player, nose hair trimmer, and creme brulee torch.
Min favorit är den i mitten -- med MP3-spelare, näshårstrimmer och crème brulée-brännare.
EnglishWhat we're seeing is more of a passing of the torch from human gatekeepers to algorithmic ones.
Vad vi ser är att facklan skickas vidare från mänskliga grindvakter till algoritmiska vakter.
EnglishThereafter, we will, of course, be handing the torch to our successors in Luxembourg.
Till sist vill jag rikta ett varmt tack till kommissionär Pascal Lamy för de båda senaste årens givande samarbete.
EnglishEveryone is wandering around with a torch, looking for a graceful way out.
EnglishMy lord, if he drops the torch, he then kills her too.
Min lord, om han släpper facklan, dör hon också.
EnglishThe human torch was denied a bank loan.
EnglishBy turning our backs on them as we did over the Olympic Torch, we only infuriate the people of China, not their government.
Genom att vända dem ryggen som vi gjorde vid den olympiska facklan, är det bara Kinas folk vi retar, inte deras regering.
EnglishCaptain says to torch this place!
EnglishImagine I were to stroke your child's arm with this feather, and their brain [was] telling them that they were feeling this hot torch.
Föreställ er att jag strök ert barns arm med den här fjädern, och dess hjärna sa till dem att de kände den här blåslampan.
EnglishThe worst part was that she had allodynia, the medical term for the phenomenon that I just illustrated with the feather and with the torch.
Det värsta var att hon hade allodyni, den medicinska termen för det fenomen som jag precis visade med fjädern och blåslampan.
EnglishThe unrest in Tibet led to widespread protests in Europe and to the disruption of the Olympic Torch relay in several European capitals.
Oroligheterna i Tibet ledde till breda protester i Europa och till att fackelstafetten blev avbruten i flera europeiska huvudstäder.
EnglishIndy, the torch is going out!
EnglishLight the victory torch!
EnglishI am sure it will hold high the torch of the European dream of peace, the European dream of freedom, and the aim of an ever stronger Union.
Jag är säker på att landet kommer att hålla fanan högt när det gäller den europeiska drömmen om fred och frihet och strävan efter en ännu starkare union.
EnglishBut we also know that the previous Chancellor's record on Europe was quite remarkable and it will not be easy to take up the torch.
Men vi vet också att den förre förbundskanslerns resultat i Europa varit tämligen anmärkningsvärda, och att det inte kommer att bli enkelt att föra traditionen vidare.
EnglishSaturday's torch march against the Roma in Hungary is the latest evidence of this, and I would hereby like to call on the Hungarian Government to draw the conclusions from this.
Lördagens fackeltåg mot romer i Ungern är det senaste beviset på detta, och jag vill härmed uppmana Ungerns regering att dra lärdom av detta.
EnglishAll these illustrious people have taken up the torch carried by Andrey Sakharov in making the defence of human rights and fundamental freedoms their life's goal.
Alla dessa personer har fört Andreï Sacharovs tradition vidare, genom att göra försvaret av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter till syftet med deras liv.