"throw-out" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"throw-out" İsveççe çeviri

SV

EN throw-out
volume_up
{isim}

1. Spor

throw-out
volume_up
utkast {nö.}

İsveççe' de "throw-out" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhat we want is quite simple: throw the lobbyists out of the Commission offices!
Här är våra krav helt enkla: ut med lobbyisterna från kommissionens kontor!
EnglishThe amendments made to it, however, throw the baby out with the bath water.
De ändringar som gjorts i betänkandet kastar emellertid ut barnet med badvattnet.
EnglishI hope the House will throw out these resolutions and support the amendments.
Jag hoppas att parlamentet förkastar dessa resolutioner och stöder ändringsförslagen.
EnglishThe punchline is that someone advises you to throw yourself out of a helicopter.
Poängen var att någon gav er rådet att kasta er ut ur en helikopter.
EnglishSo we decided not to throw the guy out and to rerun the experiment.
Därför bestämde vi oss att inte slänga ut denna man och att köra om experiment.
EnglishYes, by all means protect workers, but do not throw workers out of work!
Skydda arbetarna för all del, men släng inte ut arbetarna från arbetet!
EnglishWhat if the food we throw out by the tonne was redistributed in countries to those who are hungry?
Tänk om alla ton mat vi slänger kunde delas ut i länder där människor hungrar?
EnglishWe must also try to ensure that, in so doing, we do not throw out the baby with the bathwater.
Vi måste också försöka se till att vi i den processen inte kastar ut barnet med badvattnet.
EnglishMore and more components of what we throw out and discard are given a second, or third, lease of life.
Fler och fler komponenter som vi slänger bort och kasserar får ett andra eller tredje liv.
EnglishI will throw this question out to everyone here: is everything in order with the existing system?
Jag vill kasta fram följande fråga till alla här: står allt rätt till med det befintliga systemet?
EnglishIt is only right that we should stand up for human rights, but we should not throw the baby out with the bathwater.
Jag är emellertid rädd att vi bör lyssna på någon annans uppfattning om saken.
EnglishNow, in doing so, the Socialist Group is concerned that we do not throw the baby out with the bath water.
Den socialistiska gruppen är emellertid oroad över att man har för bråttom med att göra detta.
EnglishIf we cannot amend it, we must have the courage to throw it out.
Om vi inte kan ändra det, måste vi ha mod att avvisa det.
EnglishWe did not want to throw the baby out with the bath water, however.
Vi ville dock inte slänga ut barnet med badvattnet.
EnglishSo let us keep a sense of proportion and make sure we do not throw the baby out with the bath water.
Så låt oss bevara vårt sinne för proportioner och se till att vi inte kastar ut barnet med badvattnet.
EnglishHe is not saying, though, that we should throw out the Lisbon strategy altogether, and I agree with him.
Han säger emellertid inte att vi skall slänga ut hela Lissabonstrategin, och jag instämmer med honom.
EnglishTo reunite Europe we have to throw out a world of privileges, a world of pusillanimity and resentments.
För att ena Europa är vi tvungna att göra oss av med en stor mängd förmåner, klenmod och förbittringar.
EnglishThat's when you throw out all the ballast, all the certainties, in order to adapt to the new situation.
Det är då du kastar ut all din ballast, alla säkerheter, för att lyckas anpassa sig till den nya situationen.
EnglishWe do n't want to throw out the baby with the bath water!
Vi vill väl inte slänga ut barnet med badvattnet?
EnglishWe don't want to throw out the baby with the bath water!
Vi vill väl inte slänga ut barnet med badvattnet?