"to teach" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to teach" İsveççe çeviri

EN to teach
volume_up
[taught|taught] {fiil}

There's no statutory right to teach kids about food, elementary or secondary school.
Det är ingen lagföreskriven rätt att undervisa barn om mat, i grundskolan.
You cannot teach children in schools that have no paper because it is banned.
Man kan inte undervisa barnen i skolor som saknar papper, vilket är förbjudet.
It is crucial that we teach and promote respect for multicultural diversity in Europe.
Det är väsentligt att undervisa och främja respekten för den kulturella mångfalden i Europa.
to teach
volume_up
lära ut {fi.} (lära (någon) att läsa och skriva)
He or she cannot teach lifelong learning if he or she is not a lifelong learner.
Han eller hon kan inte lära ut livslångt lärande utan att själv vara en livslång elev.
You do not need a lot of money to teach skills like this and others.
Det behövs inte särskilt mycket pengar för att lära ut sådana och andra färdigheter.
That's why we need to teach listening in our schools as a skill.
Det är därför som vi måste lära ut lyssnande i våra skolor som en färdighet.
to teach
to teach
volume_up
ge lektioner i {fi.} (lära (någon) att läsa och skriva)
to teach
volume_up
ge undervisning i {fi.} (lära (någon) att läsa och skriva)
'Civilized' Europe is prepared to teach democracy and the free market to its 'uncivilised' neighbours.
Europa är villigt ge undervisning i demokrati och frihandel till sina ?
to teach (ayrıca: to train, to break in, to groom)
volume_up
lära upp {fi.} [ör.]

İsveççe' de "to teach" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe lesson this report can teach us is that these policies need to be abandoned.
Vad vi kan lära oss av denna rapport är att dessa strategier måste överges.
EnglishWe need to learn about and to teach intercultural competences to our citizens.
Vi måste lära oss om och utbilda våra medborgare i interkulturell kompetens.
EnglishIn fact our own behaviour in the last few months should also teach us some lessons.
Egentligen borde också vårt eget agerande de senaste månaderna lära oss ett och annat.
EnglishWe must teach people how to run agriculture so that they have enough to eat.
Man måste lära människorna hur man bedriver jordbruk, så att de blir mätta.
EnglishBut history should teach us not to be an instrument in supporting authoritarian regimes.
Men av historien bör vi lära oss att inte bli ett redskap för auktoritära regimer.
EnglishThey can perhaps teach us to use the proximity principle somewhat better.
De kanske kan lära oss att använda närhetsprincipen på ett litet bättre sätt.
English(PT) One thousand is the number of the day, one thousand deaths to teach a black lesson.
(PT) Ettusen är dagens siffra, ettusen dödsfall som ger oss en dyster lärdom.
EnglishWell, he did teach himself calculus without even using...... his textbooks, so...
Han lärde sig räkna själv utan hjälp..... han annteckningsbok är så...
EnglishWe are so preoccupied with what we should demand of them and with what we can teach them.
Vi är så sysselsatta med vad vi skall kräva av dem och vad vi kan lära dem.
EnglishWe must teach our children and young people about other languages and other cultures.
Vi måste lära våra barn och ungdomar om andra språk och andra kulturer.
EnglishBut history should teach us not to be an instrument in supporting authoritarian regimes.
Kolima, det som visade vad den mest barbariska politiska ideologin är kapabel att göra.
EnglishThis is the year of dialogue, and India has much to teach the European Union on this.
Detta är Europeiska året för interkulturell dialog, och Indien kan lära EU mycket om detta.
EnglishAnd the beautiful thing was, I got to teach my daughter in elementary school, Madeline.
Och det fina var att jag fick lära min dotter i grundskolan, Madeleine.
EnglishLet us teach our citizens to make use of the benefits offered by the EU.
Vi måste lära våra medborgare att utnyttja de fördelar som EU erbjuder.
EnglishWe must teach our young citizens respect for fair entrepreneurship.
Vi måste lära våra unga medborgare att respektera hederligt entreprenörskap.
EnglishIf I'm going to teach my daughter about electronics, I'm not going to give her a soldering iron.
Om jag ska lära min dotter om elektronik, tänker jag inte ge henne en lödkolv.
EnglishWe are making a clownish trick here of what we teach our first-year economics students.
Det vi gör strider mot vad vi lär våra förstaårsstudenter i ekonomi.
EnglishI teach courses in physical computing and wearable electronics.
Jag undervisar i tillämpad datorteknik och mode med elektroniska komponenter.
EnglishWhat does the practice of education in the developing countries teach us?
Vad lär vi oss av hur undervisningen bedrivs i utvecklingsländerna?
EnglishTo do this, we would need to teach the poor not to borrow money when they have none.
För att klara det skulle vi ha behövt lära de fattiga att inte låna pengar när de inte har några.